Radon i eksisterende boliger

Radon i eksisterende boliger og huse - måling og rådgivning

Ønsker du at kende radonniveauet i din bolig, og er boligen opført før 2010, så kan du nemt selv måle radonniveauet.

Boliger opført efter bygningsreglement fra før 2010 (BR10), er alene omfattet af vejledningsteksten til §332 i gældende bygningsreglement, som beskriver:

For eksisterende byggeri opført før 2010 anbefaler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at der for bygninger, hvor personer opholder sig, iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m3 og 200 Bq/m3, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m3.

Idet der intet lovkrav er, men blot en anbefaling, er der valgfrihed til hvordan målingen udføres, men det er vores anbefaling, at målingen udføres i tråd med anvisningerne til nye boliger.

Vores anbefaling er derfor at:

  • Målingen skal forløbe over minimum 60 dage i bygningens opvarmningssæson, mellem 1. oktober og 30. april, og må højest forløbe i 12 mdr. Bygningen skal være i normal drift i mindst ¾-del af måleperioden.
  • Ventilationsforholdene skal virke efter hensigten og som sædvanligt. Har bygningen mekanisk ventilation, skal den køre som normalt, og har bygningen naturlig ventilation (åbning af døre og vinduer, vægventiler og spjæld) skal udluftningen ske som sædvanligt.
  • Antallet af målere skal tilpasses følgende beskrivelse. I boliger måles i opholdsrum, som defineres som: soverum, stue og alrum, eventuelt suppleret med måling i rum, som er en del af det opvarmede etageareal, og som ofte benyttes af personer flere timer dagligt, fx rum indrettet til TV-stue, hobbyrum, hjemmearbejde, leg og spil.
    Er der fire opholdsrum eller færre på etagen, kan målinger betragtes som repræsentative, hvis de udføres i alle opholdsrum med konstruktioner mod jord. Er der flere opholdsrum end fire, skal der suppleres med måling i hver tredje af de ekstra opholdsrum. Har boligen kun ét opholdsrum, skal der opsættes mindst to målere i samme rum.
    På etager over rum med konstruktioner mod jord, bør der mindst foretages én måling pr. 200 m2, samt i opholdsrum.

Målepunkterne er skitseret herunder – Tabel 3, fra SBi-anvisning 270:

Bygningstype Mindste antal målere Rum hvor radon måles
Bolig i ét plan med terrændæk/kælder/krybekælder 4 4 opholdsrum
Bolig i to etager med terrændæk/kælder/krybekælder 4 3 opholdsrum i stueplan og et opholdsrum på 1. etage.
Bolig i ét plan med kælder godkendt til beboelse 4 2 opholdsrum i kælder og 2 opholdsrum i stueplan
Et-værelses bolig (åbent kontorlandskab) < 200 m2 over terrændæk/kælder/krybekælder 2 Et opholdsrum (radonmålere eventuelt placeret i samme punkt)

Målerne bør opsættes iht. understående illustration, Figur 13, fra SBi-anvisning 270.

Følger du ovennævnte anbefalinger til valg af antal målere, og placeringen, så kan den estimerede årsmiddelværdi beregnes. Ellers angives radonkoncentrationerne for de enkelte målinger.

Du kan let selv foretage måling af radonindholdet i dit hus og du kan bestille dine radonmålere her – DMRbutik.

Har du spørgsmål vedrørende en radonmåling, så kan du altid kontakte:


Ronni Dreier Jørgensen
Kontorleder, fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail