E-mail: dmr@dmr.dkTelefon: 86 95 06 55
     

Radonrådgivning til professionelle

Lovkrav om radonniveau på arbejdspladser

Alle arbejdspladser i Danmark er udpeget til at være omfattet af det nationale referenceniveau på 100 Bq/m3, hvilket betyder, at radonniveauet på alle arbejdspladser i bygninger, uagtet bygningens opførelsestidspunkt, ikke må være over 100 Bq/m3.

Du kan læse loven her.

Til loven er der udarbejdet flere bekendtgørelse, den mest relevante mht. radon kan læses her. Det er særlig §§ 85-87, samt 93 som er relevant.

Der er nøje krav til hvorledes en radonmåling skal udføres for at den kan danne grundlag som dokumentation på at kravet er overholdt. Målingen bør derfor kun udføres af fagfolk med rette baggrund, erfaring og måleudstyr.

DMR er i besiddelse af kompetencen og det rette måleudstyr for at udføre sådanne målinger.

Kommuner

Den kommunaltejede bygningsmasse består ofte af en lang række arbejdspladser, kombineret med en række udlejningsboliger, samt at der er en hensyntagen til brugerne af bygningerne.

I mange tilfælde vil der endvidere være tale om, at bygningsmassen på samme adresse er sammensat af bygninger fra forskellige opførelsestidspunkter, og at der er flere forskellige ventilationsanlæg.

I sådanne sager er det essentielt at der fra starten af er styring omkring forløbet. DMR har stor erfaring i sådanne komplekse måleforløb.

Vær opmærksom på at kommuner kan opnå 50% statsrefusion på radonmåling.

Boligforeninger

For boligforeninger gælder en blanding af reglerne, idet en boligforening både er omfattet af reglerne for arbejdspladser, samt at boligerne ofte er en blanding fra før og efter år 2010. For boligforeningen handler det dermed om at få brugen af bygningerne defineret, samt at få formålet med målingen afklaret.
DMR har bistået mange boligforeninger i sådanne måleforløb.

DMR og Radon

Derfor kan I trygt vælge DMR som din radon-rådgiver.

DMR (Dansk Miljørådgivning A/S) er på Sundhedsstyrelsens liste over danske målefirmaer.

DMR er ISO 9001:2015 certificeret.

DMR er medlem af Dansk Radonforening.

DMR’s radoneksperter afholder radonkurser hos Molio og Ferskvandscentret.

DMR deltager i følgegrupper omkring nye vejledninger.

DMR er dermed helt fremme omkring de nye tiltag på radonområdet.

For at sikre korrekte målinger baseres vores arbejde på internationale standarder i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvor analysearbejde udføres af målelaboratorier med veluddannede medarbejdere og dokumenterede arbejdsprocedurer. Vi har fokus på, at måleudstyr opsættes og anvendes korrekt, så der opnås retvisende radon-målinger i din bygning.

Information om radon

Kontaktpersoner:
Øst for Storebælt: Merete Jensen / mej@dmr.dk / 60 85 00 35
Vest for Storebælt: Ronni Dreier Jørgensen / rdj@dmr.dk / 40 76 07 23

Find ekspertise

Modtag DMRs nyhedsbrev

© 2019 DMR A/S • cvr.nr. 14 24 91 41