Radonrådgivning til professionelle

Lovkrav om radonniveau på arbejdspladser

Alle arbejdspladser i Danmark er udpeget til at være omfattet af det nationale referenceniveau på 100 Bq/m3, hvilket betyder, at radonniveauet på alle arbejdspladser i bygninger, uanset bygningens opførelsestidspunkt, ikke må være over 100 Bq/m3.

Du kan læse loven her.

Til loven er der udarbejdet flere bekendtgørelser. Den mest relevante mht. radon kan læses her. Det er særligt § 97 som er relevant.

Der er krav til hvordan en radonmåling skal udføres, for at den kan bruges som dokumentation for at kravet er overholdt. Målingen bør derfor kun udføres af fagfolk med den rigtige kompetence, erfaring og måleudstyr.

DMR er i besiddelse af kompetencen og det rette måleudstyr for at udføre disse målinger.

Kommuner

Den kommunaltejede bygningsmasse består ofte af en lang række arbejdspladser og udlejningsboliger, herunder plejehjem, døgninstitutioner og lignende. Så foruden et hensyn til de ansatte, er der et hensyn til beboere og brugerne af bygningerne.

I mange tilfælde vil der desuden være tale om, at bygningsmassen på samme adresse er sammensat af bygninger med forskellige opførelsestidspunkter, og derfor med forskellig byggeskik og tekniske installationer.

I sådanne sager er det vigtigt, at der fra starten af er korrekt faglig styring af forløbet og gennemførelse af undersøgelser. DMR har stor erfaring i disse komplekse måleforløb.

Vær opmærksom på, at kommuner kan opnå 50% statsrefusion på radonmåling og rådgivning via lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Boligforeninger

For boligforeninger gælder en blanding af reglerne, idet en boligforening både er omfattet af reglerne for arbejdspladser, og boligerne ofte er en blanding af bygninger fra før og efter år 2010. For boligforeningen handler det dermed om at få brugen af bygningerne defineret, og at få formålet med målingen afklaret.

DMR har rådgivet mange boligforeninger i sådanne måleforløb.

DMR og radon

Derfor kan I trygt vælge DMR som din radon-rådgiver:

  • DMR (Dansk Miljørådgivning A/S) er på Sundhedsstyrelsens liste over danske målefirmaer.
  • DMR er medlem af Dansk Radonforening.
  • DMR’s radoneksperter afholder løbende radonkurser.
  • DMR deltager i følgegrupper omkring nye vejledninger.
  • DMR’s kvalitetsstyringssystem er ISO9001:2015 certificeret.

DMR er dermed helt fremme omkring de nye tiltag på radonområdet.

For at sikre korrekte målinger baseres vores arbejde på internationale standarder i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvor analysearbejde udføres af målelaboratorier med veluddannede medarbejdere og dokumenterede arbejdsprocedurer. Vi har fokus på, at måleudstyr opsættes og anvendes korrekt, så der opnås retvisende radonmålinger.

Information om radon

Kontaktpersoner:

Øst for Storebælt: Morten Njor Romme / mnr@dmr.dk / 25 50 55 31

Vest for Storebælt: Ronni Dreier Jørgensen / rdj@dmr.dk / 40 76 07 23

Find ekspertise

© 2023 DMR A/S • cvr.nr. 14 24 91 41 • E-mail: dmr@dmr.dk • Telefon: 86 95 06 55