Radonmåling i nyere bygninger

Fra 845,- inkl. moms

Gældende SBi-anvisning 270 (Måling af radon i bygninger), beskriver en række forskellige formål med en radonmåling. Disse forskellige formål medfører forskellige krav til selve målingen.

Dette produkt kan anvendes når man ønsker at beregne den estimerede årsmiddelværdi for at kunne dokumentere at bygningsreglementets krav er overholdt. Reglerne er gældende for bygninger opført efter bygningsreglement 2010 (BR-10) eller nyere.

Målingen anbefales ligeledes hvis man ønsker en standardiseret måling for at kunne dokumentere radonniveauet – f.eks. til en salgssituation.

For at målingen opfylder bestemmelserne i SBi-anvisning 270, skal følgende opfyldes:

  • Målingen skal forløbe over minimum 60 dage i bygningens opvarmningssæson, mellem 1. oktober og 30. april, og må højest forløbe i 12 mdr. Bygningen skal være i normal drift i mindst ¾-del af måleperioden.
  • Ventilationsforholdene skal virke efter hensigten og som sædvanligt. Har bygningen mekanisk ventilation, skal den køre som normalt, og har bygningen naturlig ventilation (åbning af døre og vinduer, vægventiler og spjæld) skal udluftningen ske som sædvanligt.
  • Antallet af målere skal tilpasses følgende beskrivelse. I boliger måles i opholdsrum, såsom: soverum, stue og alrum, eventuelt suppleret med måling i rum, som er en del af det opvarmede etageareal, og som ofte benyttes af personer flere timer dagligt, fx rum indrettet til TV-stue, hobbyrum, hjemmearbejde, leg og spil. Er der flere opholdsrum end fire, skal der suppleres med måling i hver tredje af de ekstra opholdsrum. Har boligen kun ét opholdsrum, skal der opsættes mindst to målere i samme rum.
  • Målerne skal opsættes iht. en række udspecificerede krav. Illustration med disse krav vil blive vedlagt bestillingen.

Produktet omfatter:

  • Målebokse og analyse.
  • Fragt, samt frankeret og adresseret svarkuvert.
  • Beskrivelse af hvor og hvordan du simpelt skal placere målerne.
  • Ark hvor ejer skal kvittere for at målingen har fulgt gældende lovgivning og anvisninger.
  • Målerapport med angivelse af den estimerede årsmiddelværdi iht. gældende regler.

Efter endt måling, pakkes målerne ned i de medfølgende poser, og returneres i den medfølgende frankerede svarkuvert. Efter få uger vil du modtage en mail med en målerapport, med de målte radon-værdier og en beregning af den estimerede årsmiddelværdi. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til de udførte målinger.

Information om radon

Ønsker du professionel styring af hele det ovennævnte måleforløb, hvis du f.eks. skal bruge målerapporten overfor tredjepart, så kontakt os for drøftelse af den konkrete sag og få et uforpligtende tilbud.

Ryd

Du kunne også være interesseret i...

Find ekspertise

© 2018 DMR A/S • cvr.nr. 14 24 91 41