E-mail: dmr@dmr.dkTelefon: 86 95 06 55
     

Radonrådgivning til private

Fra 795,- inkl. moms

Telefonisk rådgivning. Få en telefonisk drøftelse af det målte radonniveau og hvilke muligheder der umiddelbart vil være relevante for jer. Samtalen følges op med en mail med hovedpunkterne fra samtalen.

Telefonisk rådgivning og skrivebordsgennemgang af muligheder i jeres tilfælde. Udover ovennævnte telefonsamtale, vil vi gennemgå de af jer tilsendte bygningstegninger for udarbejdelse af skitseprojekt med anbefalinger for nedbringelse af radonniveauet.

Rådgivning og bygningsgennemgang. Vi foretager bygningsgennemgang for identificering af primære indtrængningspunkter for radon. Ud fra aftaler på stedet, følges bygningsgennemgangen op med et notat med anbefalinger for nedbringelse af radonniveauet.

Tilvalg: Fugtgennemgang af bolig. Har du mistanke om fugt og skimmelsvamp i din bolig? Så kan vi ligeledes være behjælpelig med indledende, ikke-destruktive undersøgelse af boligarealet. En fugtmåling af boligen som udføres i forbindelse med radon-bygningsgennemgangen kan udføres for et tillæg på kr. 995,-

Fuld rådgivning. Ønsker du størst sikkerhed og tryghed vil vi anbefale at vi står for hele processen. Typisk indledes processen med møde i boligen. Efterfølgende projektering af radonsænkende tiltag. Indhentning af priser ved entreprenører, samt opfølgning på de udførte tiltag.

Denne ydelse er meget afhængig af tiltag og omfang, hvorfor arbejdet typisk udføres efter medgået tid og udlæg. Forvent et prisniveau mellem kr. 7.000 og kr. 19.000. Kontakt os for nærmere aftale.

Information om radon

Kontaktpersoner:

Øst for Storebælt: Merete Jensen / mej@dmr.dk / 60 85 00 35
Vest for Storebælt: Ronni Dreier Jørgensen / rdj@dmr.dk / 40 76 07 23

Priser gælder for Jylland og brofaste øer.

Ryd

Find ekspertise

Modtag DMRs nyhedsbrev

© 2019 DMR A/S • cvr.nr. 14 24 91 41