Radonrådgivning til private

Telefonisk drøftelse. Få en telefonisk drøftelse af det målte radonniveau og hvilke muligheder der umiddelbart vil være relevante for jer. En kort drøftelse på telefon er gratis!

Rådgivning og bygningsgennemgang. Vi foretager en bygningsgennemgang for at identificere primære indtrængningspunkter for radon – altså finder ud af, hvor radon kommer ind i indeklimaet fra undergrunden. Ud fra aftaler på stedet, følges bygningsgennemgangen op med et notat med anbefalinger for nedbringelse af radonniveauet. Forvent et prisniveau mellem kr. 5.000,- og 8.000,- inkl. moms. Kontakt os for nærmere aftale.

Tilvalg: Fugtgennemgang af bolig. Har du mistanke om fugt og skimmelsvamp i din bolig? Så kan vi også være behjælpelig med indledende, ikke-destruktive undersøgelser af boligen. En fugtmåling af boligen, som udføres i forbindelse med radon-bygningsgennemgangen, kan typisk udføres for et tillæg på ca. 1.000,- kr.

Fuld rådgivning. Ønsker du størst sikkerhed og tryghed vil vi anbefale, at vi står for hele processen. Typisk indledes processen med møde i boligen, hvor vi foretager en bygningsgennemgang for identificering af primære indtrængningspunkter for radon – altså finder ud af, hvor radon kommer ind i indeklimaet fra undergrunden. Efterfølgende projekteres nødvendige radonsænkende tiltag. Vi indhenter priser ved entreprenører, og udfører opfølgning på de udførte tiltag, så det deres effekt dokumenteres.

Denne ydelse er meget afhængig af tiltag og omfang, hvorfor arbejdet typisk udføres efter medgået tid og udlæg. Forvent et prisniveau på 15.-22.000,- kr. inkl. moms. Kontakt os for nærmere aftale.

HUSK, at alle radonsikrende tiltag er omfattet af håndværkerfradraget i 2021

 

Information om radon

Kontaktpersoner:

Øst for Storebælt: Morten Njor Romme / mnr@dmr.dk / 25 50 55 31

Vest for Storebælt: Ronni Dreier Jørgensen / rdj@dmr.dk / 40 76 07 23

 

Find ekspertise

© 2023 DMR A/S • cvr.nr. 14 24 91 41 • E-mail: dmr@dmr.dk • Telefon: 86 95 06 55