E-mail: dmr@dmr.dkTelefon: 86 95 06 55
     

Radonmåling ved bolighandel

2 495,- inkl. moms

Det er altid en god ide at få målt radonniveauet i det hus man påtænker at købe, for uagtet hvor nyt huset er, eller hvor fint huset ser ud til at være, siger det meget lidt om radonniveauet.

Radonniveauet kan kun fastlægges ved en måling, en måling der bør udføres inden du skriver under på en aftale. Har du først købt huset, kan der være problematisk at rette krav på grund af for højt radonniveau.

Radonmåling i forbindelse med en ejendomshandel, stiller ofte krav til “et hurtigt resultat”.

Er tiden til det, bør målingen udføres med dette produkt.

Er tiden knap, eller er måleperioden udenfor “radon sæsonen” i oktober til april, så er det bedst at udføre radonmålingen med elektroniske radonmålere.

Hos DMR lejer du 3 stk. professionelle elektroniske radonmålere, som sammen med radonniveauet, samtidigt vil registrere temperatur og relativ luftfugtighed. Foruden et resultat for selve radonniveauet, fås også oplysninger om brugeradfærden i måleperioden. Tilsammen kan det underbygge om de udførte målinger er retvisende, eller om måleresultatet må forventes at være for højt, eller for lavt i forhold til et reelt årsgennemsnit.

Forhold som særligt kan påvirke radonresultaterne er:

  • Hvis det sommer og godt vejr, vil sælger formentligt have døre og vinduer stående åbne – målingen vil så ikke afspejle en sædvanlig brug af bygningen – måleresultatet vil forventeligt være for lavt i forhold til den sande årsmiddelværdi.
  • Hvis boligen er fraflyttet, vil døre og vinduer formentligt være lukkede – måleresultatet vil forventeligt være for højt i forhold til den sande årsmiddelværdi.
  • En korttidsmåling opnår ikke samme udligning af de naturlige udsving der vil være i radonniveauet – vil afhænge af årstiden.

Når du anvender 3 stk. målere, har du både mulighed for at måle flere steder i boligen samtidigt, samt at vi kan registrere brugeradfærden i måleperioden og eventuelle fejlmålinger.

Prisen omfatter:

  • Op til 4 ugers leje af 3 stk. radonmålere.
  • Fragt, emballage og returfragt for målerne
  • Notat med vurdering af måleresultaterne.
  • Der tilgår altså ingen ekstra udgifter.

Find ekspertise

Modtag DMRs nyhedsbrev

© 2019 DMR A/S • cvr.nr. 14 24 91 41