Vakuum- og bioventilation

Oprensning af forurening vha. vakuum- og bioventilation

Ved vakuumventilation foretages der en opsugning af poreluften fra jorden. Herved foretages der er en fysisk fjernelse af forureningskomponenter i jorden. Luften opsuges fra en række filtre, der er placeret i den umættede zone i den konstaterede jordforurening.

Samtidig vil opsugningen af luft fra det forurenede område ofte medføre, at der tiltrækkes iltholdig luft fra områder udenfor det forurenede område. Dette kan eventuelt optimeres ved at etablere filtre til indtag af atmosfærisk luft. Herved fremmes den biologiske nedbrydning af en række forureningskomponenter (bioventilation).

Hvis fjernelsen af forureningen primært sker ved den biologiske nedbrydning, kan det være nødvendigt at tilsætte næringsstoffer for at stimulere nedbrydningen yderligere. Tilsvarende kan bioventilationen optimeres ved at nedblæse atmosfærisk luft i jorden.

Den opsugede luft renses typisk gennem et aktivt kulfilter inden luften udledes til atmosfæren, således at der ikke opstår lugtgener og miljømæssige problemer ved oprensningen.

Metoden anvendes typisk til fjernelse af flygtige forureningskomponenter som chlorerede opløsningsmidler eller olieprodukter som benzin, terpentin eller petroleum.

Kontakt DMR for rådgivning og konkrete tilbud.


Claus Larsen
Civilingeniør, kontorleder, ejerleder
+45 20 95 06 55
E-mail