Naturlig nedbrydning af forurening

Naturlig nedbrydning af forurening i jord og grundvand

Naturlig nedbrydning er en oprensningsmetode, der anvendes, hvor de naturlige forhold gør, at forureningskomponenterne nedbrydes af sig selv, dvs. uden at der er behov for en egentlig aktiv form for afværge. Ved oprensninger med naturlig nedbrydning foretages der således en monitering af, at forureningen nedbrydes af naturen selv.

Der skal dog gøres opmærksom på, at metoden ikke skal ses som en “laden stå til” løsning, hvor der intet gøres, men et alternativ til mere traditionelle aktive in-situ oprensninger. Naturlig nedbrydning kan dokumenteres i felten eller i laboratoriet vha. flere metoder, bl.a. den relativt ny metode isotopfraktionering.

Oprensninger vha. naturlig nedbrydning kan, under de rette forudsætninger, være både miljømæssigt og økonomisk fordelagtig.

Kontakt DMR for rådgivning og konkrete tilbud.


Claus Larsen
Civilingeniør, kontorleder, ejerleder
+45 20 95 06 55
E-mail