Tilsætning af iltningsmidler

In-situ oprensninger ved tilsætning af iltningsmidler, der langsomt frigiver ilt, anvendes til oprensning af forurenet grundvand. Metoden anvendes, når forureningskomponenterne kan nedbrydes biologisk under iltede forhold. Dette er f.eks. tilfældet med benzin- og olieforureninger, der er relativt let nedbrydelige.

Der kan også foretages en tilsætning af produkter, der skaber reducerede (iltfattige) forhold. Disse produkter anvendes, når de forureningskomponenter, der ønskes biologisk nedbrudt, ikke nedbrydes under iltede forhold. Dette er bl.a. tilfældet for visse chlorerede opløsningsmidler.

Som iltfrigivningsmiddel anvendes typisk ORC (Oxygen Release Compound), der har den egenskab, at det frigiver ilten over en periode fra måneder til år.

Metoden anvendes typisk til oprensning af grundvandsforureninger, bestående af olieprodukter som benzin og diesel-/fyringsolie. Metoden har dog også været anvendt i forbindelse med oprensning af restforureninger i jord.

Kontakt DMR for rådgivning og konkrete tilbud.


Claus Larsen
Civilingeniør, kontorleder, ejerleder
+45 20 95 06 55
E-mail