Lovliggørelse og byggesag – fugtmåling

Fugt i nybyggeri - måling, dokumentation, rådgivning

I forbindelse med ombygninger og ændret anvendelse, såsom ved etablering af ny bolig eller boligareal i kældre, garager mv. kan en kommune stille krav om dokumentation for opfyldelse af kapitel 4.5 i gældende bygningsreglement (BR15), omhandlende fugt og holdbarhed.

Bestemmelserne i kapitel 4.5 betyder overordnet set, at en bolig ikke må fugtbelastes af udefrakommende fugt i et niveau som kan medføre skader, såsom skimmelsvampe.

Kravene for dokumentation kan variere kommunerne imellem, samt at konkrete forhold såsom opførelsestidspunkt for bygningen, bygningens størrelse, beliggenheden i terrænet mv., vil kunne have indvirkning på krævet dokumentation.

Normalt vil en fugtteknisk gennemgang af lokalerne, afsluttende med et notat med fotodokumentation, være tilstrækkeligt for opfyldelse af myndighedskravet.

Kontakt os for yderligere oplysninger, prisoverslag mv.


Ronni Dreier Jørgensen
Kontorleder, fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail