I starten af 2015 blev man opmærksom på, at magnesiumholdige vindspærreplader (MgO-plader) kan blive opfugtet alene af den fugt, der er i udeluften. Pladerne er monteret i stor stil i større byggerier, og har mange tekniske og økonomiske fordele. Pladernes saltindhold kan dog, i nogle tilfælde, trække fugt ud af luften i årets kolde perioder. Når pladerne mættes af fugt, mistænkes pladerne for at kunne afgive fugt til de bagvedliggende bygningskonstruktioner – med råd, svamp og skimmel til følge. Det saltholdige vand kan desuden medføre korrosion i skruer og beslag.

Pladerne har potentielt været anvendt siden 2010, og der kan være tale om overordentligt mange plader, da MgO-plader, særligt de seneste år, har været en foretrukken vindspærre i mange større byggerier.

Byggeskadefonden er pt. i gang med undersøgelse og redegørelse af problemets omfang, og advarer generelt mod brug af MgO-plader ind til forholdene er undersøgt nærmere.

Er der spørgsmål til problemstillingen med MgO-plader, er du velkommen til at kontakte os, ligesom vi gerne bistår med undersøgelser for fugt, råd, svamp og skimmel i konstruktioner, der er opført med MgO-plader.