Byggefugt pga. manglende udtørring

Byggefugt pga. manglende udtørring - måling og rådgivning

Byggefugt

Byggeriet i Danmark boomer, og hos DMR ser vi i stigende grad udfordringer med byggefugt – ofte i forbindelse med porebetonbyggeri. 

Porebeton er et glimrende byggemateriale, men leveres ofte med op til 40% fugtindhold (vægt %), hvilket svarer til 99% relativ luftfugtighed, hvorfor udtørring er nødvendig.

Spar på affugtningen – og få store problemer

Da der således typisk er fugt i betonelementerne allerede ved levering, anbefales det at udtørre  porebetonelementerne til hhv. 12% fugt (85% relativ luftfugtighed) inden spartling, og 8% fugt (75% relativ luftfugtighed) inden filt og maling. 

Udtørring til dette niveau kan tage – for mange overraskende – lang tid. 

F.eks. anslås det, at mekanisk udtørring af et traditionel lejlighedsskel udført som 70 mm pore-beton, isolering og 70 mm porebeton tager 44 døgn, forudsat at der er effektiv udtørring i hele perioden.

Opfugtes materialer af nedbør, hvilket ikke er usædvanlig, tager udtørringen væsentligt længere tid.

Lovkrav BR18

BR18 stiller krav til, at materialer skal være tilstrækkeligt tørre. 

I bygningsreglementets afsnit 4.1 beskrives det blandt andet, at det skal sikres, at våde fugtfølsomme materialer samt materialer og bygningsdele med skimmelsvamp ikke indbygges i opførelsesperioden.

Ligeledes beskrives det, at bygningskonstruktioner og bygningsmaterialer ikke må have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmel­svamp. 

Restfugt der kan medføre vækst af skimmelsvamp, er således uacceptabelt, jf. bygningsreglementet.

Tillid er godt – kontrol er bedre

DMR’s erfaring er desværre, at der i meget moderne byggeri budgetteres med udtørring i 2-3 uger, og at kontrollen af udtørringen sker med overflade-fugtmålere. 

Overflademålinger efter 2-3 uger viser typisk, at materialet er tørt. 

Udfordringen er dog desværre, at overflademålinger ikke fortæller om fugtindholdet midt i materialet, hvorfor der forsat kan være store mængder fugt tilbage længere ind i porebetonen.  

Med tiden, ofte efter indflytning, trænger fugten ud i elementets overflade, og kan give anledning til skimmelvækst, f.eks. bag fodpaneler og køkken­elementer. 

Skimmelangrebene kan ikke alene giver indeklimaproblemer for beboerne, men også store økonomiske, logistiske og juridiske ud-fordringer i forbindelse med udbedringen af fugt- og skimmelproblemerne.

Løsningen er naturligvis at sætte tilstrækkelig tid af til udtørring, men også at sikre, at kontrollen af fugtindholdet i byggeriet er korrekt, retvisende og uvildig. 

Hos DMR har vi som rådgivende ingeniørfirma mangeårig erfaring, såvel praktisk som teoretisk, med fugtmåling af alle materialetyper, og er gerne behjælpelig med korrekt fugtmåling. 

DMR’s mikrobiologisk laboratorium kan desuden bistå med analyse for skimmel og fugt

Jylland / Fyn


Rune Høgh
Kontor- og afdelingsleder, skimmel og fugt
Cand.scient, biolog

+45 40 76 06 57
E-mail

Sjælland


Allan Gjerløv Jensen
Kontorleder
Bygningskonstruktør

+45 40 76 06 02
E-mail