Opstart af miljøvagt

Akut og pludselig forurening - miljøvagtsaftale

Ved indgåelse af en rådgivningsaftale om miljøvagt afklares de praktiske forhold med eksempelvis kommunens miljømedarbejdere og redningsberedskabet.

Dette anbefales at omfatte en gennemgang af kommunens beredskabsplan, standard arbejdsprocedurer ved miljøindsatser og tilgængeligt miljøudstyr til akutte indsatser.

Tilsvarende anbefales der afholdt regelmæssige erfa-møder, hvor indsatser og de fælles erfaringer evalueres.

Kontakt DMR for at drøfte muligheder og får et konkret tilbud.


Brian Tang Vestergaard
Civilingeniør
+45 40 76 06 16
E-mail
Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail