Dokumentation & økonomi

Miljøvagt - pludselig og akut jordforurening - dmr.dk

Miljøvagten er i besiddelse af udstyr til udtagelse af jord- og vandprøver med mulighed for vejledende vurderinger i felten.

Dokumentation sikres via prøvetagning, opmåling og fotodokumentation.

Miljøvagten registrerer aktuelle oplysninger om miljøuheldet og samler informationer og dokumentation i et kortfattet standard miljønotat, som afleveres efter indsatsen til sagens parter.

Miljøvagtopgaver afregnes efter forbrug til faste lave timerater og dermed uden faste drifts- og abonnementsomkostninger.

Milljøtilsynet vil som udgangspunkt kunne rekvireres til skadesstedet inden for 60-90 min.

Erfaringsmæssigt kan miljøvagten frigøre kommunale ressourcer og medvirke til besparelser ved eksempelvis rednings-beredskabet, da DMR bistår med en forhåndsgodkendelse og viderefakturering af dokumenterede omkostninger til opfølgende miljøindsatser ud fra “forureneren princippet”.


Brian Tang Vestergaard
Civilingeniør
+45 40 76 06 16
E-mail
Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail