Vores værdier som medarbejder hos DMR

DMR er et rådgivende ingeniørfirma, drevet af høj faglighed og fokus på opgaveløsning frem for systemer og bureaukrati.

Vi er ca. 250 medarbejdere fordelt på 16 kontorer i Danmark og 2 i Norge. Vi arbejder tillidsbaseret med stort ansvar og frihed for den enkelte medarbejder. Du har fx medbestemmelse på fordeling af arbejdstid hjemme og på kontorerne, og vi regulerer gerne din arbejdstid efter dine ønsker og behov.

Vi arbejder i tværgående nationale afdelinger med medarbejdere, der arbejder fra de forskellige kontorer tæt på egen bopæl, men med et tæt, tillidsfuldt og velfungerende samarbejde både internt i afdelingen og med de øvrige afdelinger i DMR.

I nedenstående film kan du se nogle af vores medarbejdere fortælle om hvordan de oplever at være medarbejder hos DMR.

Du kan læse mere om DMRs værdier og om hvordan det er at være medarbejder hos DMR her:

Vores værdier som medarbejder hos DMR