Projektleder til industrimiljøafdelingen i Jylland

Projektleder til industrimiljøafdelingen i Jylland

Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) er fortsat inde i en særdeles positiv udvikling, og søger derfor endnu en projektleder til vores afdeling for industrimiljø.

DMR er et rådgivende ingeniørfirma, drevet af høj faglighed og fokus på opgaveløsning frem for systemer og bureaukrati. Vi er ca. 250 medarbejdere fordelt på 16 kontorer i Danmark. Vi arbejder tillidsbaseret med stort ansvar og frihed for den enkelte medarbejder. Du har fx medbestemmelse på fordeling af arbejdstid hjemme og på kontorerne, og vi regulerer gerne din arbejdstid efter dine ønsker og behov.

DMR Industrimiljø er en tværgående national afdeling, der arbejder fra de forskellige kontorer tæt på egen bopæl, men med et tæt, tillidsfuldt og velfungerende samarbejde både internt i afdelingen og med de øvrige afdelinger i DMR.

Ansættelsessted kan være på et hvilket som helst af DMR’s kontorer Jylland, for det vigtigste for os er at finde den helt rigtige profil. Du bedes anføre hvilket/hvilke kontorer, der foretrækkes som ansættelsessted.

Afdelingens arbejdsopgaverne er meget varierede og omfatter bl.a. følgende typer af opgaver, idet vi arbejder både for myndigheder og virksomheder:

 • OML beregninger.
 • miljøgodkendelser, revurderinger og spildevandstilladelser.
 • miljøvurderinger, miljøkonsekvensrapporter og VVM-screeninger.
 • miljøtilsyn med virksomheder og landbrug.
 • faglige vurderinger vedr. affald, luft, lugt, støj, kemikalier og spildevand.
 • lokalplaner.
 • kommuneplantillæg.
 • landzonetilladelser.
 • screeninger af planer/programmer og projekter.
 • miljøvurderinger af planer.
 • miljøkonsekvensvurderinger af projekter.

Det er ikke et krav, at du skal kunne bestride alle typer arbejdsopgaver fra start, men vi sætter en ære i, at vi kan hjælpe og spare fagligt med hinanden, hvorfor du vil få kendskab til de fleste områder over tid.

Vi forventer, at du:

 • har en relevant uddannelse som fx miljøplanlægger, ingeniør, biolog, tek.sam., geograf, kemiker eller lignende og mindst 2 års relevant erhvervserfaring.
 • har lyst til at arbejde med rådgivning indenfor industrimiljø.
 • er selvstændig og har blik for kundens behov.
 • tager ansvar for opgaveløsning og kundeopfølgning.
 • er kvalitetsbevidst og har gode formuleringsevner i skrift og tale (på dansk).
 • har gode samarbejdsevner.

Du kommer til at indgå i et særdeles stærkt fagligt team sammen med nogle af firmaets øvrige specialister inden for industrimiljø, støj og akustik m.v. Det forventes, at du vil få selvstændigt projektlederansvar på en række af DMRs opgaver inden for dette arbejdsfelt.

DMR tilbyder:

 • et spændende job i et ambitiøst firma med en uformel omgangstone, hvor du har mulighed for at påvirke dine egne arbejdsopgaver.
 • gode muligheder for faglige og personlige udfordringer i et firma, der sætter kvalitet og faglig udvikling i højsædet.
 • fleksible arbejdsforhold med fokus på trivsel og balance mellem arbejdsliv og fritid.
 • løn og ansættelses­forhold i forhold til dine kvalifikationer.

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Emilie Just Nielsen på 40 76 06 27 eller ejn@dmr.dk

Ansøgning bedes sendt til job@dmr.dk.

Vi ønsker tiltrædelse hurtigst muligt, så ansøgninger behandles løbende.

Alle ansøgninger behandles naturligvis fortroligt.

Læs mere om hvordan det er at være medarbejder i DMR: Medarbejder hos DMR