Tilførsel af jord i råstofgrave (§ 52 dispensation)

Jord i råstofgrav, § 52 dispensation, rådgivning - dmr.dk

Råstoffer – tilførsel af jord i råstofgrave

Vil du gerne modtage jord i din råstofgrav?

DMR tilbyder hjælp til at ansøge om en § 52 dispensation hos regionen.

DMR har stor erfaring med dispensationer til at tilføre jord i råstofgrave, og kan tilbyde at udarbejde en ansøgning om at modtage jord, som indeholder de oplysninger, som regionen har brug for til at vurdere, om der kan gives en dispensation.

Det er som udgangspunkt forbudt at tilføre jord i råstofgrave, medmindre der ikke er en risiko for værdifuldt grundvand. Det gælder både for en aktiv og nedlagt råstofgrav. En råstofgrav er f.eks. grusgrav, tørvegrav, en mergel- eller lergrav tilknyttet et teglværk. Det kan også være sten- og granitbrud eller kridt- og kalkbrud.

Hvad kræver det at kunne tilføre jord?

Det kræver en grundig geologisk vurdering af, om et område er robust nok til, at der kan tilføres jord til en råstofgrav. DMR kan ud fra en geologisk tolkning udarbejde den risikovurdering overfor grundvandet, som er nødvendig i forbindelse med en ansøgning.

Hvis der ikke er geologiske data nok i et område, kan regionen kræve, at man undersøger geologien under og omkring råstofgraven. Det kan gøres med undersøgelsesboringer eller geofysiske målemetoder, der kan dokumentere, at der er et tyk lerlag, som beskytter grundvandet.

DMR har ekspertise og erfaring med både undersøgelsesboringer og geofysisk kortlægning af geologien, og kan hjælpe med at få lavet de geologiske undersøgelser, som kræves for at dokumentere, at grundvandet er godt beskyttet.

For mere info om vores geofysiske målemetoder, se link.

Udover en vurdering af risikoen for værdifuldt drikkevand kræves det også, at der udføres en grundig kontrol med den jord, som modtages i råstofgraven. Det gøres ved at beskrive, hvordan kontrollen sikrer, at der ikke modtages forurenet jord ved en fejl. DMR kan hjælpe med at beskrive den nødvendige kontrol, så det undgås, at der kommer forurenet jord ind i råstofgraven.

Kontakt os gerne for rådgivning og pris på konkrete opgaver.


Bettina M. Olsen
Kontorleder, cand.scient., geolog
+45 40 76 07 17
E-mail