Tilførsel af jord i råstofgrave (§ 52 dispensation)

Jord i råstofgrav, § 52 dispensation, rådgivning - dmr.dk

Råstoffer – tilførsel af jord i råstofgrave

Vil du gerne modtage jord i din råstofgrav?

DMR tilbyder hjælp til at ansøge om en § 52 dispensation hos regionen.

DMR har stor erfaring med dispensationer til at tilføre jord i råstofgrave og kan tilbyde at udarbejde både en ansøgning om at modtage jord, som indeholder de oplysninger, at regionen har brug for til at vurdere, om der kan gives en dispensation

Det er som udgangspunkt forbudt at tilføre jord i råstofgrave, medmindre der ikke er en risiko for værdifuldt grundvand. Det gælder både for en aktiv og gammel råstofgrav. En råstofgrav er f.eks. grusgrav, tørvegrav, en mergel- eller lergrav tilknyttet et teglværk. Det kan også være sten- og granitbrud eller kridt- og kalkbrud.

Hvad kræver det at kunne tilføre jord?

Det kræver en grundig geologisk vurdering af om et område er robust nok til, at der kan tilføres jord i en råstofgrav. DMR kan ud fra en geologisk tolkning udarbejde den risikovurdering overfor grundvandet, som er nødvendig i forbindelse med en ansøgning.

Hvis der ikke er geologiske data nok i et område, kan regionen kræve, at man undersøger geologien under og omkring råstofgraven. Dette kan være undersøgelsesboringer eller geofysiske målemetoder, der kan dokumentere, at der er et tyk lerlag som beskytter grundvandet.

DMR har ekspertiseerfaring med både undersøgelsesboringer og geofysisk kortlægning af geologien og kan hjælpe med at få lavet de geologiske undersøgelser, som kræves for at dokumentere at grundvandet er godt beskyttet.

For mere info om vores geofysiske målemetoder, se link.

Udover en vurdering af risikoen for værdifuldt drikkevand kræver det også, at der udføres grundig kontrol med den jord, som modtages i råstofgraven. Dette gøres ved at beskrive hvordan kontrollen vil sikre, at der ikke modtages forurenet jord ved en fejl. DMR kan hjælpe med at beskrive denne kontrol, så det undgås, at der kommer forurenet jord ind i råstofgraven.

Jylland/Fyn

Nothing found

Sjælland


Emilie Just Nielsen
Afdelingsleder, cand.scient., geograf
+45 40 76 06 27
E-mail