Hjælp til Byg & Miljø

Byg og Miljø (BOM) er et landsdækkende selvbetjeningssystem, der skal anvendes af bl.a. virksomheder ved ansøgninger inden for byggeri- eller miljø. Tilsvarende anvendes Byg og Miljø ved anmeldelse af olietanke, nedrivning af bygninger og anmeldelse af byggeaffald, herunder PCB og andet miljøfarligt affald, se neden for.

DMR hjælper bl.a. virksomheder med det praktiske arbejde ved ansøgninger via Byg og Miljø. Vi optimerer og målretter din ansøgning, så de nødvendige oplysninger er med, og du som virksomhed får accept og tilladelser hurtigst og billigst muligt. Fejlagtige og unødige oplysninger kan besværliggøre, forsinke og fordyre din ansøgningsproces.

Det kan være en udfordring at vælge de rigtige ansøgningstyper samt få samlet det nødvendige materiale ved denne digitale kommunikation med myndighederne.

Kontakt os, og vi kan hjælpe dig videre.

Jylland/Fyn

Nothing found

Sjælland


Emilie Just Nielsen
Afdelingsleder, cand.scient., geograf
+45 40 76 06 27
E-mail