Udstyr til screening af porevand

Til porevandsscreening skal der bruges noget dels noget installationsudstyr, og en vakuumpumpe (elektrisk eller manuel), som kan genbruges gang på gang, og noget engangsudstyr, som anvendes ved hver installation. Udover nedenstående skal der bruges filtersand og bentonit.