Udstyr til detaljeret porevandsprøvetagning

Til detaljeret porevandsscreening skal der bruges forskelligt specialudstyr og engangsudstyr, som beskrives nedenfor. Vi arbejder på at gøre detaljeret porevandsprøvetagning til en ydelse, hvor man kan købe eller leje udstyret af DMR, hvis man ønsker selv at stå for prøvetagningen, men indtil alt udstyr er færdigudviklet og gennemtestet, er denne prøvetagningstype noget vi udfører som underleverandør. Afhængig af køreafstand, antal installationspunkter pr. lokalitet og installationsdybde, ligger omkostningerne typisk på 12-25.000 kr. pr. prøvetagningspunkt, men der vil blive udarbejdet et konkret tilbud i hvert tilfælde. I forbindelse med tilbudsgivning som underleverandør, står DMR endvidere til rådighed med den erfaring vi har oparbejdet på området, så der opnås mest mulig konceptuel forståelse af resultaterne fra porevandsprøverne. Noget af det specialudstyret til detaljeret porevandsprøvetagning er vist nedenfor.