Indkøb og substitution af farlige stoffer og materialer

Rådgivning - indkøb og substitution af farlige stoffer

Når der arbejdes med farlige stoffer og materialer har arbejdsgiveren altid pligt til at undersøge, om der findes mindre farlige, skadelige eller generende alternativer. Det gælder både i industrien, på byggepladserne og hvor der ellers arbejdes med kemiske produkter.

Det skal endvidere sikres, at stofferne og materialerne bruges i en form, der medfører mindst risiko for påvirkning ved arbejdet, fx skal den mindst støvende løsning vælges.

Ved valg af det mindst farlige produkt kigger man bl.a. på produkternes faresymboler, H-sætninger, kodenumre og hvad produkterne indeholder. Ved enhver substitution skal det dog sikres, at den samlede risiko ved arbejdets udførelse bliver mindre.

Hvis det ikke er muligt at foretage en substitution, skal dette kunne dokumenteres overfor Arbejdstilsynet.

DMR Arbejdsmiljø tilbyder rådgivning i indkøb og substitution af farlige stoffer og materialer, og vi hjælper jer med at sikre, at de mindst skadelige stoffer vælges.

Vi hjælper jer endvidere med at finde de bedst egnede personlige værnemidler til opgaven.

Kontakt DMR for rådgivning og tilbud på konkrete opgaver.

Kontakt Sjælland


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail

Kontakt Jylland/Fyn


Mie Baunwall Brander
Arbejdsmiljørådgiver
+45 25 50 55 39
E-mail