Farlige stoffer i bygningsmaterialer

Undersøgelse af farlige stoffer i bygningsmaterialer

Man har tidligere brugt en række stoffer og produkter som asbest, PCB, tungmetaller, PAH’er (tjærestoffer) og chlorerede paraffiner i bygningsmaterialer på grund af deres gode egenskaber.

Man har siden fundet ud af, at stofferne er så sundhedsskadelige, at det ikke længere er tilladt at anvende dem. Vi støder dog stadig på dem, når vi renoverer ældre bygninger, miljøsanerer eller i forbindelse med nedrivningsopgaver.

Forinden man påbegynder renoveringen, nedrivninger eller lignende på bygninger, hvor der er risiko for forekomst af farlige stoffer som asbest, PCB og tungmetaller, er det vigtigt at få foretaget bygningsundersøgelser. Under selve arbejdet kan det være nødvendigt med ekstra sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte håndværkere og evt. brugere af bygningerne. Dertil skal affaldet bortskaffes som farligt affald.

DMR Bygningsundersøgelse tilbyder at undersøge jeres bygning for en række farlige stoffer og materialer som asbest, PCB, tungmetaller PAH’er og chlorerede paraffiner. Læs mere her.

DMR Arbejdsmiljø rådgiver sammen med DMR Bygningsundersøgelse bl.a. i, hvordan I skal håndtere de bygningsmaterialer, hvori der er farlige stoffer, lovgivningen på området og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er påkrævet.

Desuden tilbyder vi at stå for alt fra miljøundersøgelser til udarbejdelse af udbudsmateriale, afholdelse af licitation, arbejdsmiljøkoordinering og tilsyn på jeres nedrivningsprojekter. Læs mere i brochuren her.

Ønsker I eller jeres organisation at vide mere om farlige bygningsmaterialer, står vi selvfølgelig til rådighed, og vi kommer også gerne ud og holder opæg for jer.

Kontakt DMR for rådgivning og tilbud på konkrete opgaver.

Afdelingsleder


Lorenz Volz
Kontorleder, afdelingsleder bygningsundersøgelser
Cand.scient., geograf

+45 40 76 06 61
E-mail

Sjælland


Merete Jensen
Kontorleder, fagchef bygningsundersøgelser
Bygningsingeniør

+45 60 85 00 35
E-mail

Jylland


Morten Sejbjerg
Fagchef, bygningsundersøgelser
Bygningskonstruktør MAK

+45 40 76 06 23
E-mail