DGNB – akustisk indeklima

I ”social kvalitet” indgår det akustiske indeklima under SOC 1.3. Kriteriet evalueres i overensstemmelse med brugen af rummene for at opnå passende brugerkomfort. Der er 120 mulige point i dette kriterium, men der kan maksimalt tildeles 100 point.

Det er muligt at opnå 10 point med et ”akustisk koncept” udviklet i den indledende projekteringsfase og opdateret gennem projekteringsfasen. Typisk består dette af en detaljeret beskrivelse af de bygnings- og rumakustiske tiltag, samt overvejelse af samspillet mellem rumakustik og arkitektonisk planlægning samt interaktion med andre indeklimaforhold.

”Akustisk kvalitet” kan give op til 20-25 point, og omhandler primært efterklangstid og absorptionsareal, men også placering af absorbenter samt STI (speech transmission index).

”Lydisolation og støj” omhandler henholdsvis luftlydisolation, trinlydniveau og støj, og det er her de resterende point i kriteriet kan opnås.

Kontakt os gerne for rådgivning og konkrete tilbud.


Jeppe Sørensen
Afdelingsleder, civilingeniør
Støj og akustik

+45 41 30 35 72
E-mail
Troels Lindgreen
Afdelingsleder, støj og akustik
+45 25 50 55 68
E-mail

DGNB-konsulent


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail