DGNB – byggeplads/byggeproces

I ”Proceskvalitet” indgår et lavt støj- og vibrationsniveau på byggepladsen under PRO 2.1 indikator 2. Det er muligt at opnå 25 ud af de mulige 100 her.

Arbejdet med byggepladsen pågår i alle byggeriets faser med konceptudvikling før opstart og med informering af deltagere om koncept under byggeprocessen. Dette arbejde skal dokumenteres, og herudover er det også nødvendigt med kontrolmålinger. Det kunne være:

  • Vibrationsmåling, ved nedrivning, spunsning eller andet tungt maskineri, med fokus på både bygningsskader og komfort for naboer.
  • Støjmåling under kraftigt støjende aktiviteter eller efter klager.
  • Støj- eller vibrationsovervågning i udvalgte stikprøver af perioder under byggeriet.

Kontakt og gerne for rådgivning og konkrete tilbud.


Jeppe Sørensen
Afdelingsleder, civilingeniør
Støj og akustik

+45 41 30 35 72
E-mail
Troels Lindgreen
Afdelingsleder, støj og akustik
+45 25 50 55 68
E-mail

DGNB-konsulent


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail