Støj – Måling og kortlægning af støjbelastning

Støjmåling og kortlægning

Har du medarbejdere, der er generet af støj?
Er du i tvivl, om I lever op til Arbejdstilsynets krav omkring støj?


Med en støjmåling og en kortlægning får du hurtigt svarene.

Vi tilbyder at foretage målinger af støjen, for at vurdere hvad niveauet er, og hvad der skal til for at støjdæmpe hos jer. Dette skal sikre, at I lever op til kravene fra Arbejdstilsynet omkring at unødig støj skal undgås og at ingen må udsættes for en vedvarende støjbelastning over 85 dB uden beskyttelse. 

Vi foretager bl.a. støjmålinger og beregninger på følgende:

  • Måling af støjbelastning på medarbejdere 
  • Vejledende støjmålinger på det ydre miljø i forbindelse med miljøgodkendelser


Kontakt os for at få foretaget en måling af støj i jeres virksomhed.

Specialist, Jylland


Jeppe Sørensen
Afdelingsleder, civilingeniør
Støj og akustik

+45 41 30 35 72
E-mail

Specialist, Sjælland/Fyn


Troels Lindgreen
Afdelingsleder, støj og akustik
+45 25 50 55 68
E-mail

Arbejdsmiljø, Jylland/Fyn


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail

Arbejdsmiljø, Sjælland


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail