Trænedbrydende svampe – prøvetagningsvejledning og rekvisition

Trænedbrydende svampe – udtag selv prøver til analyse

Udtagning af prøver for trænedbrydende svampe.

DMR fungerer både som dit eksterne laboratorium, når du selv udtager prøver og som rådgiver på skaden når dette er nødvendigt.

Download prøvetagningsvejledning og rekvisition her:

Jylland / Fyn


Rune Høgh
Kontor- og afdelingsleder, skimmel og fugt
Cand.scient, biolog

+45 40 76 06 57
E-mail

Sjælland


Allan Gjerløv Jensen
Kontorleder
Bygningskonstruktør

+45 40 76 06 02
E-mail