Laboratorieanalyser af svampe og insekter

Laboratorieanalyse, svampe og insekter, forsikringsdækning

DMR har eget svampe- og insektlaboratorium og samarbejder i øvrigt med andre førende laboratorier på området.

DMR fungerer både som dit eksterne laboratorium, når du selv udtager prøver og som rådgiver på skaden, når dette er nødvendigt.

DMR kan være behjælpelig med alle former for skimmelsvampeanalyser – f.eks.:

  • Mikroskopi af træprøver.
  • Svampetypebestemmelse.
  • Insektbestemmelse.
  • Forsikringsteknisk vurdering af skade og nedbrydning af skade.

Hent prøvetagningsvejledninger og rekvisitioner her eller bestil analyserne direkte i vores butik.

Jylland / Fyn


Rune Høgh
Kontor- og afdelingsleder, skimmel og fugt
Cand.scient, biolog

+45 40 76 06 57
E-mail

Sjælland


Allan Gjerløv Jensen
Kontorleder
Bygningskonstruktør

+45 40 76 06 02
E-mail