Etablering af jordhoteller til oplag af lettere forurenet jord

Let forurenet jord - jordhotel, genanvendelse - dmr.dk

Genanvendelsesprojekter skal typisk være gennemført inden for en relativt kort tidsfrist. Samtidig er genanvendelsesprojekter normalt mest oplagte, hvis der er tale om relativt store jordmængder.

I praksis vil der dog mange steder være behov for løbende at kunne bortskaffe mindre mængder lettere forurenet jord, f.eks. i forbindelse med vejarbejde og bygge- og anlægsprojekter.

Det kan derfor være oplagt, at foretage oplag af lettere forurenet jord i et jordhotel indtil der er tilstrækkelig med jord til gennemførelse af et genanvendelsesprojekt.

DMR har f.eks. hjulpet kommuner med etablering af et jordhotel til modtagelse af både forurenet og lettere forurenet jord, herunder udarbejdelse af ansøgning om Kap. 5 godkendelse.

Det er DMRs erfaring, at det kan være oplagt at etablere jordhoteller i forbindelse med f.eks. indhegnede materialegårde, lossepladser og entreprenørpladser.

Kontakt gerne DMR for konkrete tilbud og rådgivning.

Jylland / Fyn


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail

Sjælland


Jens-Ole Petersen
Kontorleder, markedsdirektør
Civilingeniør

+45 22 18 98 99
E-mail