Detaljeret porevandsprøvetagning

Metoden og udstyret til detaljeret porevandsprøvetagning er udviklet med henblik på dels at kunne udtage porevandsprøver af flygtige forbindelser og dels for at kunne udtage prøver af lavtydende aflejringer. Udfordringer med prøvetagning af flygtige forbindelser løses ved at lede porevandet gennem en Sorbicelle inden det ledes i beholderen til opsamling af porevand. Anvendelse af sorbiceller betyder, at det skal sikres, at flowet ikke er over 500 ml/døgn, da det kan medføre gennembrud på Sorbicellen. Dette sikres med et specialudviklet prøvetagningssystem. Dette system kan endvidere løbende vedligeholde det påførte vakuum, hvilket betyder, at det er muligt at tage prøver fra mere lavtydende aflejringer, hvor det ikke ville være muligt at tage prøver med screeningsmetoden.

Som det ses af ovenstående styres prøvetagningen fra en kontrolboks, som kører på batteri og løbende sender data via 3G forbindelse, så man kan følge og styre prøvetagningen fra kontoret.  Det fremgår endvidere, at vakuumkammeret sænkes ned i et forerør. Dette gøres for at minimere løftehøjden og dermed bibeholde mest mulig vakuum til porevandsprøveagning.

Kontaktperson


Poul Larsen
Kontorleder, fagchef
Civilingeniør, Ph.D

+45 30 22 50 55
E-mail