Dyb porevandsprøvetagning

Metoden og udstyret til dyb porevandsprøvetagning er udviklet med henblik på dels at kunne udtage porevandsprøver til analyse for flygtige forbindelser, dels for at kunne udtage prøver af lavtydende aflejringer og dels at kunne udtage porevandsprøver fra større dybder (>5 m u.t.). Metoden kan også anvendes til ikke-flygtige forbindelser, såsom PFAS, pesticider m.v. men her anbefaler vi DualTube metoden.  Ved prøvetagning af porevand til analyse for flygtige forbindelser, ledes porevandet gennem en Sorbicelle inden det ledes i opsamlingsflasken. Anvendelse af sorbiceller betyder, at det skal sikres, at flowet ikke er over ca. 200 ml/døgn, da det ellers kan medføre gennembrud på Sorbicellen. Dette sikres via en specialdesignet prøvetagningsenhed. Prøvetagningsenheden vedligeholder det påførte vakuum på et niveau der sikrer det tilsigtede flow.

Installationshullet til etablering af sugecellen, udføres som en foret boring med en borerig med 6” boresnegl. De nederste ca. 20 cm udføres med 4” boresnegl for at minimere mængden af opslemmet kvartsmel, som sugecellen skal installeres i. Som det ses af ovenstående, styres prøvetagningen fra en automatiseret prøvetagningsenhed, som kører på batteri og løbende sender data til DMR Cloud, således prøvetagning kan følges online fra kontoret, samtidigt med at det er muligt at ændre indstillingerne for prøvetagning (eks. ændre flow, målsat opsamlet porevandsvolumen m.v.). Ved den oprindelige metode, som fremgår af ovenstående figur, sænkes en specialdesignet opsamlingsflaske ned i et forerør. Dette gøres for at minimere løftehøjden for porevandet fra sugecellen og dermed bibeholde mest muligt vakuum til porevandsprøveagning.

Installationshul til venstre og prøvetagningsenhed til højre.

DualTube-metoden (optimal til ikke flygtige forbindelser): DMR har for nyligt udviklet en ny metode til etablering af sugeceller til porevandsprøvetagning fra dybder > 5 mu.t. Metoden gør det nemmere og billigere at installere sugeceller til dyb porevandsprøvetagning. Sugecellen kan etableres vha. almindelig borerig med 4” boresnegl, men metoden er også udviklet til at kunne anvendes ved installation med Direct Push, hvilket gør installation meget effektiv i forhold til brug af almindelig borerig. Sugecellen etableres i ønsket dybde og forbindes med en specialdesignet dobbeltslange, der igen forbindes til en opsamlingsflaske placeret over terræn. Opsamlingsflasken forbindes via det specialdesignede låg til den automatiserede prøvetagningsenhed. Prøvetagningen er herefter igang.

Til venstre: DualTube-sugecelle med dobbeltslange. Midt for: Kvartsmel tilsættes omkring sugecellen, som er etableret (i dette tilfælde 16 m u.t.). Til højre: Dobbeltslangen forbindes til automatiseret prøvetagningsenhed med opsamlingsflaske. 

Video af installation og igangsætning af prøvetagning vha. DualTube-metoden:

DMR er leverancedygtige i såvel rådgivning om porevandsprøvetagning, installation af sugeceller samt salg af udstyr til porevandsprøvetagning. Kig forbi vores udstyrssalg: https://www.dmr.eu/shop/soil-water-sampling/

Vil du vide mere om porevandsprøvetagning? Så tag fat i én af vores specialister:

Kontaktperson


Maria Fisker
Civilingeniør
+45 25 50 55 38
E-mail
Poul Larsen
Kontorleder, fagchef
Civilingeniør, Ph.D

+45 30 22 50 55
E-mail