Terrænnær screening af porevand

Metoden til terrænnær screening af porevand er designet med henblik på at nedbringe omkostningerne pr. prøvetagningspunkt, så det er økonomisk realistisk at undersøge flere punkter. Metoden kan i princippet anvendes til installation i dybder ned til 5 m u.t. Sugecellerne kan installeres enten vha. specialdesignet installationsudstyr (optimal til installation fra 0-1 m u.t.), vha. håndboregrej (ved installation fra 1-3 m u.t.) eller vha Direct Push (ved installation i dybder fra 0-5 m u.t.). En fordel ved anvendelse af Direct Push er at man ikke har overskudsjord der skal håndteres efterfølgende.

Metoden består i princippet i, at der installeres en sugecelle i en opslæmning af kvartsmel og vand i jordmatricen, som forbindes med en slange, som igen forbindes med en opsamlingsflaske med specialdesignet låg, som står over terræn. Der påføres vakuum på opsamlingsflasken og prøvetagningen er i gang. I tilfælde af prøvetagning for flygtige forureningskomponenter, skal prøvetagning foretages vha. Sorbiceller og DMR’s automatiserede prøvetagningsenhed til kontrolleret prøvetagning. Prøvetagningsenheden kan også anvendes i tilfælde, hvor jordmatricen består af grovkornede materiale, hvor et kontrolleret vakuum er nødvendigt.

Overslagsmæssigt kan porevandsprøver udtaget ved denne metode udtages for ca. 5.000–7.000 kr. pr. punkt inkl. materialer, men + analyseomkostninger. Prisen er afhængig af praktiske forhold som antal prøvetagningspunkter og kørselsafstand. Der kan forventes en prøve på 0,8-1,5 L. Hvis der er behov for et større volumen, kan der påføres vakuum igen efter tømning, hvilket dog vil medføre ekstra tid/omkostninger til prøvetagning.

DMR er leverancedygtige i såvel rådgivning om porevandsprøvetagning, installation af sugeceller samt salg af udstyr til porevandsprøvetagning. Kig forbi vores udstyrssalg: https://www.dmr.eu/shop/soil-water-sampling/

Vil du vide mere om porevandsprøvetagning? Så tag fat i én af vores specialister:

Kontaktperson


Maria Fisker
Civilingeniør
+45 25 50 55 38
E-mail
Poul Larsen
Kontorleder, fagchef
Civilingeniør, Ph.D

+45 30 22 50 55
E-mail