Screening af porevand

Metoden til screening af porevand er designet med henblik på at nedbringe omkostningerne pr. prøvetagningspunkt, så det er økonomisk realistisk at undersøge flere punkter. Der er desuden optimeret på installationsmetoden ved anvendelse af specialdesignet installationsudstyr, så der kan opnås en sikker installation, hvor det ikke er nødvendigt at forpumpe, hvilket i sidste ende reducerer omkostningerne betydeligt.

Overslagsmæssigt kan porevandsprøver udtaget ved denne metode udtages for ca. 3.500–7.000 kr. pr. punkt inkl. materialer, men + analyseomkostninger. Prisen er afhængig af praktiske forhold som antal prøvetagningspunkter og kørselsafstand. Der kan forventes en prøve på 0,8-1,5 L. Hvis der er behov for et større volumen kan der påføres vakuum igen efter tømning, hvilket dog vil medføre ekstra tid/omkostninger til prøvetagning.

Kontaktperson


Poul Larsen
Kontorleder, fagchef
Civilingeniør, Ph.D

+45 30 22 50 55
E-mail