Indeklimasikring ved forurening med miljøfremmede stoffer

Dansk Miljørådgivning har en lang række erfaringer med indeklimasikring i forbindelse med indeklimaproblemer stammende fra forurening med miljøfremmede stoffer.

Indeklimasikringen kan foretages på mange forskellige måder, f.eks. ved:

  • udlægning af diffusionstæt membran eller ny gulvkonstruktion.
  • etablering af vakuum under gulv.
  • etablering af overtryk i bygning.
  • etablering af luftrensere i indeklimaet.

Valg af afværgeløsning afhænger af en række forhold, herunder hvilken forureningskomponenter der er tale om, bygningens konstruktion samt forureningens spredningsveje fra jord/grundvand til indeklimaet.

En grundig bygningsgennemgang og fastlæggelse af spredningsveje er derfor ofte afgørende for valget af afværgemetode.

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail