Indeklimasikring ved forurening med miljøfremmede stoffer

Dansk Miljørådgivning har en lang række erfaringer med indeklimasikring i forbindelse med indeklimaproblemer stammende fra forurening med miljøfremmede stoffer.

Indeklimasikringen kan foretages på mange forskellige måder, f.eks. ved:

  • udlægning af diffusionstæt membran eller ny gulvkonstruktion.
  • etablering af vakuum under gulv.
  • etablering af overtryk i bygning.
  • etablering af luftrensere i indeklimaet.

Valg af afværgeløsning afhænger af en række forhold, herunder hvilken forureningskomponenter der er tale om, bygningens konstruktion samt forureningens spredningsveje fra jord/grundvand til indeklimaet.

En grundig bygningsgennemgang og fastlæggelse af spredningsveje er derfor ofte afgørende for valget af afværgemetode.

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.