Indeklimaundersøgelser

Indeklimaundersøgelser - analyse, dokumentation, rådgivning

Hvis det ved de indledende undersøgelser viser sig, at der er et indeklimaproblem vil det typisk være nødvendigt med en mere omfattende undersøgelse af problemets omfang.

Det vil i forbindelse hermed typisk være nødvendigt at foretage en række supplerende undersøgelser for at nærmere at kortlægge forureningens beliggenhed og niveau samt at foretage en vurdering af hvordan forureningen spredes til indeklimaet.

Disse undersøgelser vil typisk omfatte supplerende poreluftundersøgelser.

Disse kan foretages på en række måder, hvorved omkostningerne og sikkerheden vedr. vurderingen af forureningens omfang og den risiko forureningen udgør kan minimeres.

Kontakt Dansk Miljørådgivning, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.


Andreas H. Kristensen
Projektchef
Civilingeniør Ph.D

+45 40 76 06 68
E-mail