Erhverv, industri og institutioner

Erhverv, industri og institutioner - geoteknisk rådgivning

DMR Geoteknik kan være behjælpelige med undersøgelser og rådgivning i forbindelse med alle faser indenfor byggeri af erhverv, industri og institutioner.

Programfasen:

I denne fase anbefales det, at der laves indledende geotekniske undersøgelser. Dette gøres bedst forud for projekteringsfasen, da den geotekniske viden kan have stor indflydelse for den samlede økonomi for et projekt, og derved også være den overvejende årsag til at ændre på den planlagte bygningsfysik. Det anbefales, at de indledende geotekniske undersøgelser udføres, som en af de første aktiviteter i planlægnings- og programfasen.

I forbindelse med køb/salg af en byggegrund anbefales det, at der indarbejdes klausuler omkring ekstraomkostning til fundering, forstærkning af konstruktioner, forsyning/anlæg og miljømæssige problemstillinger, m.m., ligesom det anbefales, at der aftales en tidsperiode ved et evt. krav om afslag i salgsprisen. DMR kan bistå med andre rådgivningsydelser der kan være relevante i forbindelse med køb/salg, eksempelvis miljøtekniske undersøgelser, bygningsundersøgelser for indhold af miljøfremmede stoffer eller gennemførelse af en egentlig EDD.

Ofte vælger en bygherre at få foretaget ovenstående af DMR blandt andet følgende grunde:

  • man behøver kun at tage kontakt til én projektleder i 1 firma,
  • eventuelle projektændringer vil blive koordineret internt i DMR, så projektet kan optimeres f.eks, ud fra samspillet imellem resultaterne af de geotekniske og miljøtekniske undersøgelser,
  • der vil kunne opnås besparelse på undersøgelserne (både tidsmæssigt og økonomisk) ved at udføre undersøgelserne kombineret, blandt andet kan der udtages miljøprøver fra de geotekniske boringer.

Projekteringsfasen:

I denne fase anbefales det, at der løbende bliver lavet en vurdering af, om de geotekniske undersøgelser er tilstrækkelige, eller om det vil være nødvendigt med projektspecifikke supplerende undersøgelser. Dette kan skyldes ændring af den oprindelige bygningsplacering, ændring af bygningernes udformning, afgrænsning af eventuelle problemområder truffet i de indledende undersøgelser m.v.

Følgende overvejelser er vigtige at gøre sig i denne fase:

  • Hvad er den dybeste gravedybde/-kote, og er den dybere end først antaget?
  • Er der truffet forhold i den indledende geotekniske undersøgelse, som giver anledning til bekymring ifht. det planlagte byggeri?
  • Er der behov for supplerende geotekniske oplysninger, eksempelvis kendskab til funderingsniveau under eksisterende bygninger, samt styrker herunder?
  • Kan grundvandet give risiko for det planlagte byggeri?
  • Hvordan fordeler lasterne sig? Hvor og hvor store er de kritiske laster?
  • Hvilke funderingsprincipper er mest økonomisk fordelagtige? Bør man overveje at anvende flere forskellige funderingsprincipper?
  • Skal der foretages foranstaltninger mht. stabilitet, nabokonstruktioner og sikkerhed?

DMR Geoteknik kan være behjælpelige med at gennemgå det konkrete projekt, og belyse eventuelle problemstillinger, så der er truffet beslutninger til løsning af disse forud for udbuds- og udførelsesfasen.

Udbudsfasen:

DMR Geoteknik kan være behjælpelige i forbindelse med, udarbejdelse af udbudsmateriale og/eller kommentering på udbudsmateriale mht. udfordringer omhandlende geoteknik og miljø.

Udførelsesfasen:

DMR Geoteknik kan være behjælpelige med at kontrollere, at de forudsætninger, som er gjort i de geotekniske undersøgelser følges. Desuden kan DMR Geoteknik kontrollere, at den udførende entreprenør udfører arbejdet i henhold til gældende vejledninger og lovgivning.

DMR Geoteknik kan bistå med kontrolundersøgelser uafhængigt af byggeriets art, funderingsprincip og kontrolundersøgelsens formål.

Kontaktpersoner

Nord- og Midtjylland


Jesper Find
Projektchef
Geotekniker, geolog

+45 25 50 55 15
E-mail

Fyn


Kristian Beck Benjaminsen
Afdelingsleder
Geotekniker, bygningsingeniør

+45 40 76 07 13
E-mail

Sydjylland


Casper Nielsen
Projektchef
Geotekniker, geolog

+45 40 76 06 10
E-mail

Sjælland


Niklas Brændgaard Jakobsen
Bygningsingeniør, projektchef
+45 40 76 06 29
E-mail

Markedsdirektør


Claus G. Therkildsen
Markedsdirektør, geoteknik
Geotekniker, ingeniør

+45 40 76 06 62
E-mail