Parcelhuse, sommerhuse og tilbygninger

Hus og tilbygning - jordbundsundersøgelse og geoteknik

Jordbundsundersøgelser

I forbindelse med byggeri af parcel- og sommerhuse samt tilbygninger anbefales det, at der udføres en jordbundundersøgelse før byggeriet påbegyndes, eventuelt i forbindelse med køb af grunden.

Jordbundsundersøgelsen udgør (for huse uden kælder) normalt 2-3 boringer som føres til 3,0-5,0 meter under det eksisterende terræn. På baggrund af de udførte boringer, vil der blive udarbejdet en geoteknisk undersøgelsesrapport, som beskriver jordbundsforhold, målt grundvandsspejl, styrkeparametre, samt anbefalinger til det økonomisk mest fordelagtige funderingsprincip.

Oftest vil den geotekniske undersøgelsesrapport blive vedlagt udbudsmaterialet som rekvirent fremsender til entreprenøren, og derved indgå som en del af den arbejdsbeskrivelse, som entreprenøren skal følge.

Man vil under normale omstændigheder kunne forvente at modtage en geoteknisk undersøgelsesrapport, der beskriver resultaterne af den udførte geotekniske undersøgelse inden for 15 arbejdsdage fra bestilling.

Prisen for en geoteknisk jordbundsundersøgelse afhænger af grundens beliggenhed, byggeriets placering på grunden, byggeriets udformning, m.m., hvorfor det anbefales at få et uforpligtende tilbud på det konkrete projekt.

Kontrolundersøgelser

Udgravningskontrol

Når entreprenøren påbegynder sit gravearbejde, skal der foretages geotekniske kontrolundersøgelser af udgravningsbunden under fundamenter såvel som under gulve.

Komprimeringskontrol

Såfremt der indbygges sand eller grus (i en mægtighed på mindst 0,6 meters lagtykkelse) skal der udføres komprimeringskontrol af det indbyggede materiale.

Kontaktpersoner

Nord- og Midtjylland


Jesper Find
Projektchef
Geotekniker, geolog

+45 25 50 55 15
E-mail

Fyn


Kristian Beck Benjaminsen
Afdelingsleder
Geotekniker, bygningsingeniør

+45 40 76 07 13
E-mail

Sydjylland


Casper Nielsen
Projektchef
Geotekniker, geolog

+45 40 76 06 10
E-mail

Sjælland


Niklas Brændgaard Jakobsen
Bygningsingeniør, projektchef
+45 40 76 06 29
E-mail

Afdelingsleder


Claus G. Therkildsen
Markedsdirektør, geoteknik
Geotekniker, ingeniør

+45 40 76 06 62
E-mail