Hvad er en APV?

Hvad er en APV? Råd og rådgivning

Hensigten med en APV er, at virksomheder har et værktøj til at holde styr på deres arbejdsmiljø samt at sikre, at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle de væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

En god APV kan være med til at sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden, mindre sygefravær, færre omkostninger som følge af ulykker samt øget arbejdsglæde og produktivitet.

Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte har en APV. APV’en skal revideres minimum hvert 3. år, og når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og -processer m.v., der har betydning for virksomhedens arbejdsmiljø, eller man får ny viden og erfaringer.

APV’en skal være skiftlig og tilgængelig for alle virksomhedens ansatte samt Arbejdstilsynet. Det er ledelsens ansvar, at der udarbejdes en APV.

Der er ingen formkrav til en APV, men det skal sikres, at den indeholder følgende fem faser:

  • Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold
  • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • Inddragelse af virksomhedens sygefravær for at vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær
  • Prioritering og opstilling af en handlings­plan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

I forbindelse med udarbejdelsen af en APV er det vigtigt at kortlægge alle arbejdsmiljøforhold på virksomheden og behandle de områder, som medarbejderne bliver udsat for på en arbejdsplads. Herunder ergonomiske, biologiske, kemiske, fysiske og psykiske påvirkninger samt risiko for ulykker.

Kortlægningen kan udføres på forskellige måder, fx ved interviews, spørgeskemaer eller snak i grupper.

Kontakt DMR Arbejdsmiljø, hvis du ønsker råd og hjælp til at udarbejde en APV.

Afdelingsleder Sjælland


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail

Afdelingsleder Jylland/Fyn


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail