APV for gravide og ammende

Når en virksomhed har gravide- og/eller ammende medarbejdere, så skal der laves en særlig gravid-APV (ArbejdsPladsVurdering). Denne særlige APV skal udføres senest 14 dage efter, at virksomheden er blevet orienteret om graviditet/amning.

I DMR kan vi hjælpe med at gennemgå jeres virksomhed, og få klarlagt, om I har arbejdsopgaver, hvor der skal tages særlige hensyn i forhold til gravide- og ammende, så I er klar, når/hvis det bliver relevant. Denne gennemgang kan også ligge til grund for en gravid-politik, hvis virksomheden ønsker at udarbejde sådan en.

DMR kan også hjælpe med at udarbejde den særlige APV, når en medarbejder har informeret om graviditet/amning, og rådgive om konkrete løsning, hvis der viser sig at være problematiske arbejdsopgaver.

Kontakt DMR for rådgivning og tilbud på konkrete opgaver.

Afdelingsleder Sjælland


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail

Afdelingsleder Jylland/Fyn


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail