Basis APV, beredskabsplan, arbejdsprocedurer mv.

Basis APV, beredskabsplan, arbejdsprocedurer - rådgivning

På bygge- og anlægsprojekter stiller bygherren eller dennes rådgiver ofte krav til, at entreprenøren skal forelægge en række dokumenter som skal indgå i den lovpligtige Plan for Sikkerhed og Sundhed på projektet. Det kan eksempelvis være:

  • Arbejdsprocedurer div. arbejder
  • Arbejdspladsvurdering (APV)
  • Basis APV
  • Beredskabsplan
  • Arbejdspladsbrugsanvisning (APB)
  • Sikkerhedsdatablade på farlige stoffer og materialer
  • Oversigt over periodisk tjek af udstyr

DMR Arbejdsmiljø hjælper jer med at udarbejde eller fremskaffe den nødvendige dokumentation for jeres arbejder og arbejdsprocesser.

Kontakt os, og vi kan hjælpe dig videre


Adrian Siegenthaler
Fagchef, Miljøtekniker
+45 27 10 74 38
E-mail
Conny Heden Berggreen
Fysio- og ergoterapeut
+45 25 50 55 46
E-mail