Basis APV, beredskabsplan, arbejdsprocedurer mv.

Basis APV, beredskabsplan, arbejdsprocedurer - rådgivning

På bygge- og anlægsprojekter stiller bygherren eller dennes rådgiver ofte krav til, at entreprenøren skal forelægge en række dokumenter som skal indgå i den lovpligtige Plan for Sikkerhed og Sundhed på projektet.

Det kan eksempelvis være:

  • Arbejdsprocedurer div. arbejder
  • Arbejdspladsvurdering (APV)
  • Basis APV
  • Beredskabsplan
  • Kemisk risikovurdering
  • Sikkerhedsdatablade på farlige stoffer og materialer
  • Oversigt over periodisk tjek af udstyr.

DMR Arbejdsmiljø hjælper jer med at udarbejde eller fremskaffe den nødvendige dokumentation for jeres arbejder og arbejdsprocesser.

Kontakt os gerne for priser og rådgivning.

Afdelingsleder Sjælland


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail

Afdelingsleder Jylland/Fyn


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail