Basis APV, beredskabsplan, arbejdsprocedurer mv.

Basis APV, beredskabsplan, arbejdsprocedurer - rådgivning

På bygge- og anlægsprojekter stiller bygherren eller dennes rådgiver ofte krav til, at entreprenøren skal forelægge en række dokumenter som skal indgå i den lovpligtige Plan for Sikkerhed og Sundhed på projektet. Det kan eksempelvis være:

  • Arbejdsprocedurer div. arbejder
  • Arbejdspladsvurdering (APV)
  • Basis APV
  • Beredskabsplan
  • Arbejdspladsbrugsanvisning (APB)
  • Sikkerhedsdatablade på farlige stoffer og materialer
  • Oversigt over periodisk tjek af udstyr

DMR Arbejdsmiljø hjælper jer med at udarbejde eller fremskaffe den nødvendige dokumentation for jeres arbejder og arbejdsprocesser.

Afdelingsleder Sjælland


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail

Afdelingsleder Jylland/Fyn


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail