Arbejdsmiljøkoordinator (P og B)

Arbejdsmiljøkoordinator (P) - arbejdsmiljøkoordinering

Hos DMR Arbejdsmiljø kan I leje en uvildig arbejdsmiljøkoordinator til at varetage bygherrens forpligtelser både i forbindelse med projekterings- og udførelsesfasen. Herved kan I koncentrere jer om selve projekteringen og opførelsen af byggeriet, mens vi tager os af opgaverne indenfor sikkerhed og arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøkoordinator (P):

Siden 2009 har der været krav til, at der på projekter med to eller flere arbejdsgivere samtidigt skal være en arbejdsmiljøkoordinator under projekteringsfasen, Arbejdsmiljøkoordinator (P). Hensigten er at sikre, at projektet kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt, men også at sikre arbejdsmiljøet i den fremtidige drift og vedligeholdelse af bygningen.

Som Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen hjælper vi jer med bl.a. at:

 • Koordinere sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold med de projekterende
 • Forebygge sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold problemer i projektet
 • Have fokus på, at projektet kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt
 • Beskrive risici og de særlige farlige arbejder samt nødvendige foranstaltninger
 • Udpege og beskrive fællesområder
 • Udarbejde Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)
 • Udarbejde byggepladsplan
 • Udarbejde en journal for de vedligeholdelsesopgaver i det færdige byggeri, hvor sikkerhed og sundhed har en særlig betydning.

Arbejdsmiljøkoordinator (B):

Der er ligeledes for projekteringsfasen krav til, at der på byggeprojekter med to eller flere arbejdsgivere samtidigt skal være en arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen, Arbejdsmiljøkoordinator (B). Hensigten er at sikre, at projektet udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Som Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen hjælper vi jer med bl.a.:

 • Koordinering af arbejder i fællesområder
 • Færdiggørelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og løbende ajourføring
 • Løbende ajourføring af byggepladsplaner
 • Afholdelse af opstartsmøder med alle arbejdsgivere, der skal udføre arbejde på pladsen
 • Afholdelse af sikkerhedsmøder min hver 2. uge samt udarbejdelse af referat fra møderne
 • Afholdelse af sikkerhedsrunderinger min. hver 2. uge efter principperne for mønsterarbejdsplads samt udarbejdelse af dokumentation for runderingerne
 • Opfølgning på de enkelte entreprenørs sikkerhedsdokumentation, herunder APV’er, Arbejdsprocedurer, kemisk risikovurdering og sikkerhedsdatablade samt lovpligtige uddannelser
 • Evt. anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet.

Som arbejdsmiljøkoordinator hjælper vi jer med at opfylde bygherrens forpligtelser i henhold til bekendtgørelse 117. af 5. februar 2013.

Ønsker I ekstra fokus på arbejdsmiljøet på jeres bygge- eller anlægsplads, hjælper vi selvfølgelig med det. Det kunne være i form af ekstra sikkerhedsrunderinger, sikkerhedsinstruktioner og toolbox møder eller kurser i sikkerhedskultur og førstehjælp, som tilbydes i samarbejde med Life2Save. Vi sammensætter en løsning, der matcher jeres behov og krav.

Kontakt os for rådgivning og konkrete tilbud.

Afdelingsleder Sjælland


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail

Afdelingsleder Jylland/Fyn


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail