Støj og bygningsakustik

DMR Støj og bygningsakustik tilbyder støj og akustisk rådgivning, målinger og beregninger inden for stort set alle typer støjforhold, herunder:

 • Industristøj.
 • Støj fra veje- og togtrafik.
 • Støj fra vindmøller.
 • Støj fra tekniske installationer.
 • Støj og akustiskindeklima på arbejds­pladser.
 • Bygningsakustiske kontrolmålinger og rådgivning.

Vores akustikrådgivning er helhedsorienteret og derfor gerne i samspil med vores anden viden og rådgivning indenfor industri- og arbejdsmiljø.

Konkret kan vi f.eks. hjælpe dig med:

 • Vej- og togstøjsberegninger til myndighedsdokumentation af støjforhold, på grund og facader.
 • Beregninger og rådgivning af klimaskærmens/vinduers luftlydsisolation, iht. beregnet støjniveauer, til overholdelse af BR18 krav til indendørsstøjniveauer, i boliger og kontor.
 • Støjberegninger og vurderinger ifm. miljøvurderinger, VVM’er og lignende.
 • Støjberegninger og vurdering af støj fra skydebaner og motorsportsbaner.
 • Støjhandlingsplaner, der sikre fremtiden på et bygge- og anlægsprojekt.
 • ”Due Diligence” analyse og planlægning af nye boliger iht. gældende støjgrænser.
 • Rådgivning ift. indretning og drift af en virksomhed ift. støjpåvirkningen, hos naboer.
 • Formidling af støjrelateret sager til borgere og naboer, til støjkilder.
 • Bygningsakustiske kontrolmålinger (luftlyd, trinlyd og efterklangstid) til myndighedsdokumentation iht. BR18 og DS-490.
 • Rådgivning og beregning af tiltag ift. bygningsakustiske udbedringer.
 • Måling og rådgivning af akustik i arbejdsrum, iht. gældende AT-vejledning.
 • Måling og dokumentation af installationsstøj i boliger og kontor,

Via 16 kontorer i Danmark, har DMR en decentral struktur med højt lokalkendskab, og dagligt samarbejde, med bl.a. relevante myndigheder.

DMR er en kendt samarbejdspartner både lokalt, regionalt og nationalt. Firmaets ca. 220 medarbejdere er garant for høj faglighed og praktisk erfaring, som kan gøre en forskel på også dit projekt.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.

Jylland


Arve Gotfredsen
Ingeniør, Fagchef
Støj og bygningsakustik

+45 25 50 55 68
E-mail

Sjælland


Peter Lorenzen
Civilingeniør, Afdelingsleder
Støj og bygningsakustik

+45 40 76 06 34
E-mail