Stress

Stress

Arbejdsmiljø og stress – bliv bedre til at håndtere stress på arbejdspladsen

Stress kan ramme alle – og det sker oftest når vi mindst venter det.

DMR Arbejdsmiljø tilbyder flere forskellige ydelser med fokus på stress.

Organisationer og virksomheder er forskellige. Hvad der virker det ene sted, virker ikke nødvendigvis det andet sted. Med forskellige, sammensatte og målrettede indsatser i vores stresstilgang, tilpasses en stressforebyggelses- og håndteringsindsats i et helhedsorienteret perspektiv.

DMRs ydelser tager – hvad enten det er kurser eller foredrag, forebyggende indsatser eller håndtering af konkrete stress tilstande – altid udgangspunkt i den enkelte organisation og dens kerneopgaver.

Stress opstår, når vi udsættes for enten pres, forventninger eller belastninger, der overstiger de evner, ressourcer og muligheder, vi har for at løse situationen hensigtsmæssigt. Stress kan derfor ses som en reaktion og et symptom på, at der er ubalance i den enkeltes liv.

Gennem årene har vi haft kontakt til mange stressramte, også mange hårdt ramte. Stress er ofte en sammensat problemstilling, der kan have forskellige årsager og komme til udtryk på forskellige måder. Det meste stress kan dog forebygges.

Det er vores erfaring, at stress først og fremmest forebygges via et samarbejde mellem virksomhedens ledelse, medarbejderne og arbejdsmiljøorganisationen. Det er derfor helt centralt, at både ledere og medarbejdere får indblik i og kendskab til, hvordan man kan forebygge stress, og hvordan der på den enkelte arbejdsplads kan arbejdes med det.

Forebyggelse af stress er i højere grad en proces end hurtige og nemme løsninger. Det er en proces, der kræver en aktiv og vedvarende indsats på såvel strategisk som operationelt niveau i organisationen.

Vi har solid erfaring med håndtering af stress på arbejdspladser og tilbyder professionel rådgivning på, hvordan det kan håndteres hos jer.

Med udgangspunkt i jeres egne ressourcer styrker vi den viden, der allerede er tilstede og øger samtidig opmærksomhed og bevidsthed på muligheder for en fremadrettet værdiskabende indsats – på individ, gruppe og organisationsniveau.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker at høre mere om håndtering- og forebyggelse af stress på jeres arbejdsplads.

Afdelingsleder Sjælland


Adrian Siegenthaler
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 27 10 74 38
E-mail

Afdelingsleder Jylland/Fyn


Lotte Bjerg Olesen
Afdelingsleder, arbejdsmiljørådgiver
+45 41 30 35 85
E-mail