DMR Arbejdsmiljø er en del af Dansk Miljørådgivning A/S. Vi har overblikket over gældende lovgivning indenfor arbejdsmiljøområdet, vejledninger og viden om ”best practice”. Kontakt os, hvis I har brug for gode råd om arbejdsmiljø. Vi kan bl.a. bistå med arbejdspladsvurderinger (APV), arbejdspladsbrugsanvisninger (APB’er), ligesom I har mulighed for at outsource jeres sikkerhedsarbejde til os.

En af DMR Arbejdsmiljøs kernekompetencer er rådgivning indenfor sikkerhed og arbejdsmiljø på bygge- og anlægsprojekter. Vi yder her rådgivning om alt fra bygherrens pligter til, hvordan vi i fællesskab sikrer et optimalt arbejdsmiljø, udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), og hvordan I kan løse konkrete problemstillinger. Vi tilbyder uvildig arbejdsmiljøkoordinering, hvor vi tager os af opgaverne indenfor sikkerhed og arbejdsmiljø. Vores udgangspunkt er synlighed på byggepladsen, og vores målsætning er altid nul arbejdsulykker. Vi har ideerne til, hvordan vi kan få arbejdsmiljø integreret i praksis på jeres byggeplads. Vi oplever, at fokus og opfølgning på arbejdsmiljø og sikkerhed optimerer driften på arbejdspladsen med lavere risiko for fejl og forsinkelser.

DMR Arbejdsmiljø tilbyder sammen med DMR Bygningsundersøgelse at stå for alt fra miljøundersøgelser og udarbejdelse af udbudsmateriale til arbejdsmiljø og tilsyn i forbindelse med nedrivningsprojekter.

DMR kan også yde rådgivning samt foretage målinger og beregninger inden for stort set alle typer støjforhold, herunder måling af støj fra virksomheder, vindmøller, tekniske installationer, trafikstøj samt støj på arbejds­pladser og bygningsakustik. Rådgivningen udføres i et tæt samarbejde med akkrediterede laboratorier og relevante støjtekniske specialister. Læs mere her http://www.dmr-vvm.dk/stoejmaalinger-og-beregninger/.