DMR foretager monitering på fyld- og lossepladser for en række kommuner.

Moniteringen foretages ud fra de pågældende anlægs miljøgodkendelser.

Moniteringen omfatter bl.a.:

  • udtagning af prøver af grundvand og evt. poreluft
  • udarbejdelse af årsrapporter.

Prøvetagning og afrapportering foretages i henhold til DMRs ISO 9001:2015 certificerede kvalitetsstyringssystem.

Hvis der er krav om prøveudtagning af akkrediterede prøvetagere kan DMR indhente priser på dette fra f.eks. analyselaboratorier.

På en række af sagerne udarbejder DMR oplæg til reviderede moniteringsprogrammer eller supplerende undersøgelser.

Dette gøres typisk i de tilfælde, hvor det viser sig, at der er behov for yderligere monitering, enten som følge af problemer med at opfylde de opstillede krav i miljøgodkendelsen eller fordi moniteringen viser så lave koncentrationer, at der kan opnås tilladelse til en reduceret monitering.

Moniteringen foretages ud fra de pågældende anlægs miljøgodkendelser.

Læs mere i brochuren i højre side.