På disse sider kan du læse mere om radon, ligesom du kan bestille udstyr til radonmåling. Radonmålinger ved DMR er inklusiv professionel rådgivning før, under og efter målinger og radonrapport foreligger. I menuen til venstre kan du finde mere information om vores rådgivning om radon.

Indholdet (koncentrationen) af radon i luften angives i enheden Bq/m³ (becquerel pr. kubikmeter). Sundhedsstyrelsen vurderer at omkring 65.000 enfamiliehuse i Danmark har et radonniveau over 200 Bq/m³, hvor bygningsmyndighederne anbefaler, at der iværksættes mere effektive forbedringer af boligen.

DMR (Dansk Miljørådgivning A/S) er på Sundhedsstyrelsens liste over danske målefirmaer. DMR er ISO 9001:2015 certificeret.

For at sikre korrekte målinger baseres vores arbejde på internationale standarder i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvor analysearbejde udføres af målelaboratorier (om muligt af akkrediterede laboratorier) med veluddannede medarbejdere og dokumenterede arbejdsprocedurer. Vi har fokus på, at måleudstyr opsættes og anvendes korrekt, så der opnås retvisende radon-målinger i din bolig.

Radon i din bolig ?

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, som findes i undergrunden, og som kan trænge ind i dit hus. Det meste radon trænger ind i huse gennem revner og sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk, kældergulve, ydervægge i kælder og utætheder ved rørgennemføringer i fundamenter mv.

Det afgørende for din sundhed er, hvor højt niveauet af radon er i dit indeklima. Hvor du bor i landet, og hvilken type bygning du bor i, har betydning for, hvor meget radon der kan trænge ind i dit hus. Mængden af radon varierer nemlig landet over. Landets kommuner er inddelt i klasse 0-4. I klasse 4 er der mest radon. Via Radonguiden kan du i linket i højre side få oplysninger om den forventede risiko i dit område.

Kontaktpersoner:

Øst for Storebælt: Merete Jensen
Vest for Storebælt: Ronni Dreier Jørgensen