I forbindelse med udførelse af jordbundsundersøgelser, samt ved geotekniske og funderingsmæssige beregninger, udføres der forskellige laboratorieforsøg med henblik på at opnå en bedre beskrivelse af jordens bæreevne.

DMR Geoteknik kan udføre følgende laboratorieforsøg:

  • Sigteanalyser.
  • Slemmeanalyser.
  • Plasticitetsindeks (konsistensgrænser).
  • Organisk materiale i jord (glødetab).
  • Vandindhold.
  • Jordartsbedømmelse.