DOMU ApS

DOMU ApS

LCA
Designproces og optimering med LCA
År: 2022
Status: Afsluttet

LCA variantstudie med hotspotanalyse og optimering af byggeprincip. Derudover opbygning af LCA-model, som er modulær/skalerbar til det enkelte byggeprojekt for optimeret designproces med LCA i de tidlige designfaser. Indkøring til DGNB og screening/mapping af relevante kriterier.

Nyudviklet modulær LCA-model

BygherrePartner har udarbejdet en modulær LCA-model til DOMU, som vil sikre at DOMU til enhver tid fremadrettet vil kunne dokumentere deres modulers miljøaftryk med høj datakvalitet – fra de helt tidlige designfaser. Samarbejdet mellem BygherrePartner og DOMU kom i stand ved hjælp af lidt nudging fra We Build Denmark.

DOMU konceptet består af en 80m2 unit i uorganiske materialer, hvor en unit er baseret på en hovedstålskonstruktion, som er udført med boltede samlinger, hvilket taler ind i princippet om design for adskillelse og muligheden for at genavende store dele af konstruktionen igen. DOMU har tilmed et ønske om fuld transparens og åbenhed omkring miljøaftrykket fra deres byggeprincip, og dermed fik BygherrePartner til opgave at udarbejde en modulær LCA-model, der skal være medvirkende til, at bygherre i en dialog med DOMU vil få præcise og retvisende miljødata på et specifikt byggeri, hvor modulbyggeri kan være en option – fra projektets helt tidlige designfaser. Dermed vil LCA processen blive et værdiskabende værktøj, der sikrer at bygherre kan træffe bedre og mere klimavenlige valg.

I samarbejdet med DOMU har vi opnået:

  • At belyse potentialer for en væsentlig reduktion af klimaaftrykket
  • At skabe transparens omkring klimaaftrykket fra et DOMU modul
  • Vigtigheden af nye og (måske) alternative samarbejder
  • Miljøaftryk SKAL være en drivende styringsindikator, når der træffes beslutninger i byggeriet

Vores LCA-model sikrer DOMU stor fleksibilitet i fremtidige byggeprojekter, samt øger incitamentet til at forbedre konstruktions- og produktionsmæssige forhold, således at klimaaftrykket kan reduceres yderligere.

Vi er stolte over at kunne bidrage til et optimeret design af DOMUs moduler med et reduceret klimaaftryk.