Støjberegning, SoundPLAN og WindPRO

Rådgigning: støjberegning, SoundPLAN og WindPRO - dmr.dk

I vores rådgivning omkring ekstern støj, anvendes SoundPLAN version 8.1, som blandt andet benytter den fælles nordiske Nord2000 beregningsmodel, til beregning af Miljøstyrelsens parameter Lden for vej- og togtrafik.

Foruden vej- og togstøj, beregner programmet også støjen fra andre eksterne støjkilder, ved indsættelse af kildestyrkedata.

Støjmodellen er en komplet 3D topografisk model, som kan afspejle både nuværende og fremtidige forhold, ift. planlægning af veje, nybyggeri, industri mm. Modellen kan beregne støj i punkter, støjkort, samt facadestøjniveauer.

Støjberegningerne kan efterfølgende anvendes til dimensionering af støjdæmpende foranstaltninger såsom lydvinduer, støjafskærmning og andre tiltag.

Støjberegningerne foretages f.eks. i forbindelse med byggeprojekter, projektudvikling, virksomhedsudvidelser, miljøgodkendelser m.v.

DMR Støj og bygningsakustik tilbyder støjberegninger i SOUNDPLAN fra typisk ca. 20.000 kr. ex. moms pr. projekt.

Beregninger i WindPRO

I DMR anvender vi desuden programmet WindPRO til at beregne støj fra vindmøller. WindPRO er særligt velegnet til vindmølleprojekter og kan anvendes til vurdering af støj, skyggekast, produktionstal mv.

Kontaktperson


Peter Lorenzen
Civilingeniør, Afdelingsleder
Støj og bygningsakustik

+45 40 76 06 34
E-mail