Støj fra byggepladser

Støj fra byggepladser - måling, dokumentation og rådgivning

På byggepladser kan der optræde stærkt støjende arbejde, så som:

  • nedrivning
  • pilotering af spuns og pæle
  • drift af maskiner og andet værktøj.

I modsætning til støj fra trafik og industri, optræder støj fra byggepladser typisk kun i en begrænset periode. Byggepladser etableres tit tæt på (eller i) eksisterende bebyggelser, og derfor også hvor beboere kan opleve resulterende støjgener.

DMR Støj og bygningsakustik kan indgå i og understøtte en konstruktiv håndtering og forebyggelse, af støjgener og støjklager. I de fleste tilfælde vil støjen fra byggepladsen være luftbåren, men der kan også være tale om vibrationer.

Bygherre og dets rådgiver kan i projekterings- og udbudsfasen med fordel lade støjforanstaltninger indgå som en konkurrenceparameter. DMR anbefaler, at støjberegninger indgår aktivt i projekteringsfasen, hvor støjen fra de mest støjende aktiviteter, vurderes på forhånd.

I forbindelse med VVM-undersøgelser, af større anlægsarbejder, stilles der typisk myndighedskrav om, at der skal foretages vurdering af støjen fra anlægsfasen, baseret på støjberegninger.

Senere i projektforløbet, inden opstart af anlægsarbejderne, tilbyder DMR mere detaljerede støjberegninger for de planlagte aktiviteter, med f.eks. en støjhandlingsplan.

DMR forbinder teori og praksis, og kan bistå med rådgivning og målinger, i alle projektets faser.

Kontaktperson


Peter Lorenzen
Civilingeniør, Afdelingsleder
Støj og bygningsakustik

+45 40 76 06 34
E-mail