Støj fra byggepladser

Støj fra byggepladser - måling, dokumentation og rådgivning

På byggepladser kan der optræde stærkt støjende arbejde, så som:

  • Nedrivning.
  • Pilotering af spuns og pæle.
  • Drift af maskiner og andet værktøj.

I modsætning til støj fra trafik og industri, optræder støj fra byggepladser typisk kun i en begrænset periode. Byggepladser etableres ofte tæt på eksisterende bebyggelse, og derfor også hvor beboere kan opleve resulterende støjgener.

DMR Støj og bygningsakustik kan indgå i og understøtte en konstruktiv håndtering og forebyggelse af støjgener og støjklager. I de fleste tilfælde vil støjen fra byggepladsen være luftbåren, men der kan også være tale om vibrationer.

Bygherre og dennes rådgiver kan i projekterings- og udbudsfasen med fordel lade støjforanstaltninger indgå som en konkurrenceparameter. DMR anbefaler, at støjberegninger indgår aktivt i projekteringsfasen, hvor støjen fra de mest støjende aktiviteter vurderes på forhånd.

I forbindelse med VVM-undersøgelser af større anlægsarbejder, stilles der typisk myndighedskrav om, at der skal foretages vurdering af støjen fra anlægsfasen baseret på støjberegninger.

Senere i projektforløbet, inden opstart af anlægsarbejderne, tilbyder DMR mere detaljerede støjberegninger for de planlagte aktiviteter, f.eks. med en støjhandlingsplan.

DMR forbinder teori og praksis, og vi kan bistå med rådgivning og målinger i alle projektets faser.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.


Arve Gotfredsen
Ingeniør, Fagchef
Støj og bygningsakustik

+45 25 50 55 68
E-mail
Nothing found