Bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri. DGNB, LEED, BREEAM - dokumentation

Dansk Miljørådgivning foretager tekniske målinger og dokumentation og rådgivning indenfor miljøcertificering og klassificering af bæredygtigt byggeri.

Byggeriet står skønsmæssigt for ca. 40 % af energiforbruget og 35 % af klimaaftrykket. Bæredygtigt byggeri og intelligente renoveringer kan nedsætte både ressourceforbrug og klimaaftrykket. FNs 17 Verdensmål omfatter en bæredygtig omstilling og udvikling, som ikke mindst kræver innovativ løsningsorientering. Grønne tage, intelligente boliger og sundt indeklima kan potentielt spare samfund og borgere for skader, og samtidigt skabe grønne rammer for byliv.

Verden over arbejdes der i bygningsløsninger, som er mere bæredygtige end minimumskravene i bygningsreglementet. Der findes en række ordninger, hvorefter byggeriet kan miljøcertificeres og klassificeres som bæredygtigt byggeri, bl.a.:

  • DGNB
  • LEED
  • BREEAM
  • Active House
  • Den frivillige bæredygtighedsklasse – Trafik-, Bygge- og Boligministeriet.

Skal dit byggeprojekt klassificeres som bæredygtigt byggeri, kan DMR være behjælpelig med tekniske målinger og dokumentation indenfor følgende kategorier:

  • luftmålinger af VOC og formaldehyd
  • radonmålinger
  • akustik- og støj målinger.

DMR udfører målingerne i henhold til de krav, der er gældende for den pågældende klassificering, og udarbejder dokumentationsrapporterer, hvor der sammenholdes med gældende kriterier.

Kontakt DMR hvis du ønsker rådgivning og tilbud på konkrete sager.

Læs mere om certificeret bæredygtigt byggeri.

Kontaktperson


Ronni Dreier Jørgensen
Fagchef
Diplomingeniør

+45 40 76 07 23
E-mail