Modellering og beregninger af støj kan give bedre resultater end en udført måling, da vind- og vejrforhold samt baggrundsstøj kan gøre målinger mere upræcise i forhold til de gennemsnitlige støjforhold.

I DMR anvender vi programmet SoundPLAN, version 8.0, som inkluderer Miljøstyrelsens foreskrevne metoder til beregning af bl.a. støj fra industri, trafikstøj, jernbanestøj og støj fra motorsportsbaner.

I DMR anvender vi desuden programmet WindPRO til at beregne støj fra vindmøller, WindPRO er særligt velegnet til vindmølleprojekter og kan anvendes til vurdering af støj, skyggekast, produktionstal mv.

Kontakt gerne afdelingsleder Britt Tang Pedersen på btp@dmr.dk eller 24 97 22 87 hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.