I forbindelse med nybyggeri eller ombygning kræver bygningsmyndighederne normalt dokumentation for, at byggeriet lever op til kravene i bygningsreglementet. En sådan dokumentation omfatter typisk måling af loftlyd-isolation, trinlydniveau, efterklangstid og af støj fra tekniske installationer.

Til beregning af rumakustiske forhold i større rum anvendes regneprogrammet ODEON, hvori der i 3D udføres digital simulering.

DMR kan ud fra målinger eller beregninger fastslå, hvad der skal gøres for at overholde myndighedskravene – og i det hele taget skabe behagelige lydforhold.

Akustiske målinger i bygninger er endvidere relevant i forbindelse med en DS3033 certificering af bygninger. DMR er blandt landets få DS3033 indeklimacertificerede konsulenter.

Kontakt os for rådgivning og tilbud på konkrete sager.