DMR kan bistå med rådgivning, målinger og beregninger inden for stort set alle typer støjforhold, herunder industristøj, trafikstøj, togstøj, støj fra vindmøller, tekniske installationer samt støj på arbejds­pladser og bygningsakustik.

DMR samarbejder med de af Miljøstyrelsen godkendte referencelaboratorier for støjmålinger, hvilket sikrer og garanterer kvaliteten af de analyser, målinger m.v., som udføres.

Vi udfører støjberegninger i programmet SoundPLAN, som følger Miljøstyrelsens vejledninger for støj. Støjberegningerne kan udføres som punktberegninger, f.eks. hos en nabo til en virksomhed, eller som støjkort, der viser udbredelsen i et helt område.

Vi kan f.eks. hjælpe dig med:

 • støjhandleplaner, der sikrer fremdriften på et bygge- og anlægsprojekt
 • Due Diligence og planlægning af nye boliger ift. støjgrænser
 • støjberegninger og vurderinger ifm. miljøvurderinger, VVM’er og lignende.
 • indretning og drift af en virksomhed ift. støjpåvirkning hos naboer
 • vilkår ifm. miljøgodkendelser
 • skærmende og byggetekniske løsninger til reduktion af støj
 • beregning og vurdering af støj fra skydebaner og motorsportsbaner
 • vurdering af flystøj inkl. løsninger til at isolere for flystøjen
 • opgaveløsning og rådgivning ift. industristøj og trafikstøj
 • formidling af støj-problematikker til borgere og naboer til støjkilder
 • støj på arbejdspladser.

Vores støjrådgivning er helhedsorienteret og derfor gerne i samspil med vores viden og rådgivning inden for industri- og arbejdsmiljø.

Via 13 kontorer i Danmark, har DMR en decentral struktur med højt lokalkendskab og dagligt samarbejde med bl.a. relevante myndigheder. DMR er en kendt samarbejdspartner både lokalt, regionalt og nationalt. Firmaets mere end 130 medarbejdere er garant for høj faglighed og praktisk erfaring, som kan gøre en forskel på også dit projekt.

Kontakt gerne ingeniør Svend Erik Mikkelsen på sem@dmr.dk eller 40 76 06 35 hvis du har spørgsmål eller ønsker konkrete tilbud.